- Kollektivtrafikk nedprioritert

Daglig leder i Hedmarktrafikk, Arne Fredheim, mener at regjeringen nedprioriterer kollektivtrafikken i grisgrendte strøk. Den statlige støtten for bedring av kollektivtrafikken i tynt befolkede områder har gått ned med nesten 8 millioner kroner på landsbasis fra forrige tildeling. Hedmarktrafikk søkte om 2,4 millioner og fikk 1,8.