- Kloakken fra Skibladner en bagatell

Leder i restaureringskomiteen for Skibladner, arkitekt Jan Håvard Korshavn, mener det er urimelig av Mattilsynet å hindre hjuldamperen å seile på grunn av kloakkutslippene.

Av:

Anne Kirkhusmo

Mattilsynet frykter smitte fra utenlandske turister, og vil hindre Skibladner å seile i sommer. Tilsynet frykter at utenlandske turister som bruker toalettet, skal forurense Mjøsa med eksotiske bakterier og parasitter som kan spres til befolkningen via drikkevannet.

Mener Mattilsynet overreagerer

Leder i restaureringskomiteen for Skibladner, arkitekt Jan Håvard Korshavn, mener det er søkt å argumentere med at avføring fra utlendinger kan forurense Mjøsa.

Korshavn mener at de miljømessige skadene er bagatellmessige og små. - Kloakken som kommer ut i Mjøsa fra Skibladner tilsvarer kloakken fra tre husstander på årsbasis. Til og med Naturvernforbundet kaller dette for et musepiss i havet, sier han.

Håper på varig dispensasjon

Hjuldamperen har ikke klart å løse sitt toalettproblem, og kloakken går fortsatt rett i innsjøen. Jan Håvard Korsnes sier at de selvfølgelig tar Mattilsynet på alvor.

Han skjønner at det er uheldig med den negative omtalen av kloakkutslippene fra Mjøsa. - Nå håper vi på en varig dispensasjon for utslippene, sier han.

Lenker