NRK Meny
Normal

Overlege advarer mot fødenedleggelser

Overlege ved sykehuset i Lillehammer, Jakob Nakling, reagerer på at sykehusdirektøren bruker etableringen av en kvinneklinikk som argument for å legge ned fødeavdelinger.

Jakob Nakling, overlege fødeavdelingen Lillehammer sykehus

Jakob Nakling mener en kvinneklinikk ikke kan erstatte dagens fødeavdelinger.

Foto: Onsheim/Stenersen / NRK

Sykehuset Innlandet må kutte budsjettene med 350 millioner kroner de neste fire åra, og i går presenterte sykehusdirektør Morten Lang-Ree forslag til mulige innsparingstiltak.

Ett av flere forslag er å legge ned fødeavdelingene ved Elverum, Kongsvinger og Gjøvik, for å etablere en kvinneklinikk i Lillehammer.

Overlege ved gynekologisk avdeling på sykehuset i Lillehammer, Jakob Nakling, liker dårlig at sykehusdirektøren bruker etableringen av en kvinneklinikk som argument for å å legge ned fødeavdelinger andre steder.

– Dette går på tvers av det Stortinget har bestemt om at det skal være et desentralisert fødetilbud i Norge, sier Nakling.

Han støtter for øvrig etableringen av en kvinneklinikk i Innlandet.

- Vil ødelegge fødetilbudet

Nakling mener det er ødeleggende for fødetilbudet i Hedmark og Oppland å legge ned dagens fødeavdelinger.

I dag er det fødeavdelinger ved sjukehusene på Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger. Tynset og Valdres har ikke egne avdelinger, men fødestuer som kan ta seg av ukompliserte fødsler.

Etableringen av en kvinneklikk skal bygge videre på dagens tilbud og styrke det, sier Nakling. Han støtter Senterpartiets Åse Bjerke Lillehagen, som har gått hardt ut mot forslaget. Lilleåsen kaller forslaget om å legge ned fødeavdelinger for kvinnefiendtlig.

– Vi trenger både fødeavdelinger og en kvinneklinikk. En kvinneklinikk skal trygge og sikre tilbudet ved å ta seg av risikosvangerskap og risikofødsler, sier Nakling.

- Lite å spare

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree

Sykehusdirektør Morten Lang- Ree må bruke mindre penger

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nakling hevder det vil det koste 3, 5 millioner kroner å etablere en kvinneklinikk på Lillehammer, det vil si en prosent av det totale innsparingskravet.

Han mener det derfor blir feil av sykehusdirektøren å bruke kostnader med å bygge en kvinneklinikk som argument for å rettferdiggjøre å legge ned hele fødeavdelinger.

Nakling sier det er behov for dagens fødeavdelinger for å kunne ta imot alle fødende.

– En kvinneklinikk vil ikke endre fødekapasiteten, sier Nakling.