- Hold dyra rene!

- Hold dyra rene for å unngå e.coli-smitte, oppfordrer Einar Frogner i Hedmark Bondelag. I fjor fikk over 100 bønder påpakning for å ha levert møkkete dyr til slakting på Otta.

Einar Frogner
Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

- Dette er alvorlig, synes sjef for Mattilsynet i Nord-Gudbrandsdalen, Anders Prestegarden.

Mattilsynet og Gilde vil nå skjerpe kontrollen med møkkete slaktedyr.

- Møkkete slaktedyr øker faren for alvorlig smitte, sier Anders Prestegarden.

Møkkete dyr nektet skyss

Også transportørene reagerte på hvor møkkete slaktedyra var. Noen av dem nektet til og med å ta dem med til slakteriet i den tilstanden de var i.

At storfe går ute hele året, har trolig ført til verre forhold.

- Mange dyr blir da langloet. Om de da settes inne i kalde perioder, må de klippes før det setter seg klaker med møkk nedover låra og under buken på dem, understreker Prestegarden.

Også dyrevelferd

Ikke engang fratrekk i betalinga fra slakteriet har alene vært nok til å få bukt med problemet.

- Vi har fulgt opp fratrekk, orientert om reglene, og påpekt at dette også dreier seg om dyrevelferd og dyrevern. Det har nok hjulpet en del. Og dette vil vi fortsette med, sier Prestegarden.

Etter e.coli-utbruddene vil trolig også slakteriene skjerpe kravet om at dyra som leveres til slakt skal være rene.

Hold dyra rene

Hedmark Bondelag har sitt årsmøte om tre uker. Da tar de opp hva den enkelte kan gjøre for å sikre seg mot e.coli-smitte.

- Det vi i hvert fall kan gjøre, er å holde dyra så rene som mulig. Det er min oppfordring til bøndene, sier Frogner.

Foreløpig har ikke usikkerheten omkring smittekilde, og mistanken mot Gilde, slått hardt ut blant kundene i matvarebutikkene.

 

Einar Frogner
Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

- Jeg tenker nok også mer over hva jeg spiser i disse dager. Men samtidig har det vel aldri vært bedre kontroll med maten enn akkurat nå, sier Frogner.

Usikkerhet om smittekilde

- Foreløpig er det ingen som vet sikkert hvor smitten kommer fra. Dette skaper usikkerhet både for de som er blitt syke, for Mattilsynet, for industrien og for bøndene. Det er et problem, synes bondelagsleder i Hedmark, Einar Frogner.

- Når vi vet hvor den kommer fra, kan vi kanskje også sette i verk tiltak for å hindre nye utbrudd senere.

Vanskelig oppgave

Han tror Gilde og Mattilsynet gjør hva de kan for å finne smittekilden, og har forståelse for at dette er en vanskelig oppgave.

- Gilde har gjort det eneste riktige når de la seg flate med en gang i denne saka, sjøl om det ikke er slått fast at smitten kommer derfra, synes Frogner.