NRK Meny

- Høgskolene nedprioritert

I forslaget til statsbudsjett er høgskolene helt klart nedprioritert i forhold til universitetene når det gjelder forskningsmidler, sier studiedirektør Gunn Rognstad ved Høgskolen i Gjøvik. Regjeringen ønsker å konsentrere forskningsinnsatsen særlig mot fem universiteter, og hun hevder at dette går utover høgskolene.