- Har ikke krav på å få tilbake startkontingenten

Utviklingssjef i Skiforbundet, Per Nymoen, sier Birken har gjort alt riktig etter regelen for avlysning av renn på renndagen, og at løperne ikke har krav på å få tilbake startkontingenten.

Birkebeinerrennet

Birkebeinerrennet er blitt avlyst to ganger på grunn av sterk vind; i 2007 og 2014. Det er slike forhold, som her på Midtfjellet, løperne vil ha.

Foto: Knut Sveen / NRK

I går skrev Dagens Næringsliv at Birkebeiner-arrangøren kunne vente seg millionkrav i form av refusjon av halve startkontingenten etter at rennet ble avlyst.

Regnestykket er basert på at alle de rundt 17.000 påmeldte ville kreve å få halvparten av startkontingenten på 1.200 kroner tilbake. Men dette har de etter det utviklingssjef Per Nymoen sier, ikke krav på. Birken har som han sier, fulgt dagens regel om avlysning av renn på renndagen.

Fungerende daglig leder i Birken AS, Hans Petter Wahl Adolfsen, sier de bare har fått noen få krav om tilbakebetaling av startkontingenten etter avlysningen lørdag.

Hans Petter Wahl Adolfsen

Birken-sjef Hans Petter Wahl Adolfsen: – De fleste henvendelser til oss etter avlysningen har vært positive.

Foto: Anders Engeland / NRK

Wahl Adolfsen sier de fleste henvendelsene etter avlysningen har vært positive tilbakemeldinger på hva som kan forbedres.

– Birken fulgte regelen

– Vi er klare på at Birkebeiner-arrangøren har fulgt regelen i rennreglementet vårt om avlysning av rennet på renndagen på grunn av uforutsette situasjoner, sier utviklingssjef Nymoen.

- Det er opp til arrangøren om de vil refundere startkontingenten etter at årets renn ble avlyst. Vi kan ikke pålegge dem det. Ved avlysning på renndagen på grunn av uforutsette situasjoner, så kan arrangøren beholde startkontingenten. Nå har jeg skjønt at det er mye diskusjon om hvorvidt værforholdene plutselig hadde oppstått, eller ikke. Det er klart det alltid kan diskuteres hva som er en uforutsett situasjon, eller ikke, fortsetter Nymoen.

Vanskelig med vær

Det var en del murring etter avlysningen av Birken lørdag, og flere mente at avlysningen på renndagen kom for tidlig.

– Skiforbundet vil nå se på om de skal formulere regelen for avlysning på renndagen på en litt annen måte etter det som skjedde i årets Birkebeinerrenn. Men i utgangspunktet har Birkebeiner-arrangøren fulgt den regelen som gjelder. Det er ikke mer å si om det, sier Per Nymoen.

Per Nymoen

Utviklingssjef Per Nymoen i Norges Skiforbund mener Birken-arrangøren kan bli bedre på beredskap.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Hvordan kan regelen omformuleres?

– Det er klart at det på Birken var værforhold mange mente var varslet i god tid, og da kan selvfølgelig diskutere om dette var uforutsett eller ikke. På denne bakgrunn vil vi kanskje diskutere om vi skal begynne å skrive litt rundt hva som er en uforutsett hendelse på renndagen. Men å begynne å definere værforhold og værvarsler, det tror jeg vi skal være ganske forsiktige med. Det er en grunn til at regelen er som den er.Ddet er tross alt en risikosport for arrangøren, også.

Intervju med rennleder for Birkebeinerrennet Sølvi Amundsen Aas.

– Kan gi råd

– Vil dere på noen måte følge opp avlysningen med Birkebeiner-arrangøren?

– Jeg har tenkt på om vi bør gi dem noen råd, eller ta en runde på selve beredskapen. Det gjelder beredskapsplaner og evakueringsplaner hvis det skulle skje noe på fjellet, og hvem som tar avgjørelser i slike situasjoner det var snakk om her. Jeg tror kanskje det ligger et forbedringspotensiale der. Dette vil i så fall bli gjort i vår eller sommer. Jeg har noen tanker om dette, men det tar jeg i så fall med Birkebeineren.

– Så dette er ingen hastesak i Skiforbundet?

– Nei, det er i grunnen ikke det. Jeg synes dette må roe seg ned litt slik at klarer å tenke fornuftig