- Grendeskoleelever er faglig svake

En forsker ved Høgskolen i Hedmark mener å kunne dokumentere at elever fra småskoler både er faglig svakere og har større sosiale problemer enn elever på større skoler.

Grendeskolene taper i ny undersøkelse
Foto: Bjørn Opsahl / NRK

- Elever fra små grendeskoler er både faglig svakere og har større adferdsproblemer enn elever på større skoler, det sier forsker Thomas Nordahl.

 

 Forsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark
Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Nordahl jobber ved Høgskolen i Hedmark, og har undersøkt en av landets kommuner, og skolene med mellom 20 og 70 elever kommer svært dålig ut.

Fornøyde elever

Det går 65 elever på Lismarka skole i Ringsaker - og både ansatte, elever og deres foreldre er fornøyde med tilbudet grendeskolen gir. Nordahls undersøkelse viser derimot at disse er av de få, for i hans undersøkelse kommer grendeskoleelever ut som faglig svake i forhold til elever på større skoler.

Resultatene viser at elevene fra grendeskolene er faglig svakere, har større atferdsproblemer, og dårligere sosial utvikling.

- Det er ikke overraskende, mener Nordahl.

Vurdert nedlagt

Elever ved Lismarka skole i Ringsaker
Foto: Bjørn Opsahl / NRK

 

I Ringsaker har kommunes skolestruktur stadig vært oppe til debatt, og lismarka skole er flere ganger blitt vurdert nedlagt. Til tross for debatt har altså skolen ridd stormen av foreløpig.

Elevresultatene ved skolen er gode, og skoleleder Brite Kandal tror ikke enkeltkommunes resultater bør resultere i nedleggelser av alle grendeskoler.

- Dårlige grendeskole-tall fra en kommune betyr ikke at alle skoler bør legges ned, sier Kandal.

Dette er også forsker Nordahl enig i.