- Gisler i sjukehusstriden

I dag er siste frist for kommuner og fylkeskommuner å komme med forslag til hvem som bør sitte i det nye styret i Sykehuset Innlandet. Ordføreren i Elverum frykter de kan bli gisler i sjukehusstriden. 

Regjeringa har bestemt at fire av de ti medlemmene i styret skal være folkevalgte fra Hedmark og Oppland.

Hvor de kommer fra kan bli helt avgjørende for om det blir noe av planene om et storsjukehus på Hedmarken.

 

Terje Røe, Ordfører i Elverum
Foto: Bjørn Opsahl / NRK

 - Dette vil mange kalle en uriaspost, sier ordfører i Elverum, Terje Røe. Han mener det er vanskelig å ha et så stort ansvar og samtidig være folkevalgt i en kommune.

- Det ønsker ikke jeg og har sagt nei til å sitte i styre, sier Røe.  

Politisk død for en lokalpolitiker

Selv om han fra toppen av rådhuset kan se bort på sjukehuset i Elverum som han kjemper med nebb og klør for å beholde, vet han at det å sitte i styret som skal avgjøre sjukehussaken kan bety en politisk død for en lokalpolitiker:  

For eksempel ville ikke blitt spesielt populært hvis en lokalpolitiker fra Gjøvik skulle sitte å styret og si ja til å satse på et storsjukehus på Hedmarken, som ville bety nedbygging av sjukehuset på Gjøvik.

 

Hovedutfordringen blir å ta et standpunkt som er større enn den flekken de bor på

Einar Busterud, ordfører Hamar

Regjeringas begrunnelse for at fire av de ti medlemmene i styret skal være folkevalgte er at de skal kunne gi en bredere samfunnsmessig forståelse og gi ØKT lokal kunnskap. Ordfører i Hamar Einar Busterud er redd den kunnskapen blir for lokal.

Må se lenger enn kjøkkentrappa

Peder Olsen
Foto: Torvild Sveen / NRK

 - Hovedutfordringen blir å ta et standpunkt som er større enn den flekken de bor på , sier Busterud. - Hvis de er mest opptatt av sin egen kjøkkentrapp og sin egen kommune bør de være uaktuelle, sier han.

I motsetning til de fleste andre kommuner kan ordfører Busterud skryte av at Hamar ikke bare kommer med forslag på navn fra egen kommune. De foreslår også en nord-østerdøl. Men det skal jo sies at regionrådet i Nord-Østerdal sier ja til et hovedsenter på Hedmarken.

Alle de 46 kommunene i Hedmark og Oppland i tillegg til fylkeskommunene skal komme med forslag til fire kandidater hver.

Så skal styret i Helse Øst vurdere hvem av de som egner seg best.