- Fikk ikke forsvarlig oppfølging

Sykehuset i Lillehammer får en halv million kroner i bot etter at en kvinne døde ved sykehuset i 2014. Helsedirektoratet slår nå fast at kvinnen ikke fikk forsvarlig oppfølging ved sykehuset, på grunn av svikt i rutinene.

bilder av sykehuset, samt direktør Kulstad og advokat Nina Braathen Hjortdal