NRK Meny
Normal

– Et underlig forslag å legge ned medielinja på Vinstra

– Tilbudet om medier- og kommunikasjon blir i praksis borte for elever fra Nord-Gudbrandsdalen dersom linja på Vinstra legges ned, sier lærer Vemund Hagen.

Vinstra vgs

Lærere på Vinstra vgs. frykter økt frafall dersom flere linjer ved skolen legges ned.

Foto: Stian Bakkom / NRK

– Det er et underlig forslag. I en region og en del av Oppland som absolutt har bruk for mer satsing på utdanning og kompetanse, blir det helt feil å legge ned linjer, sier Vemund Hagen.

Han er selv lærer på medier og kommunikasjon ved Vinstra videregående skole, og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved skolen.

Flere må på hybel

– De sier at tilbudet vil bli opprettholdt på andre skoler i fylket, men dette vil bety en lang busstur eller hybel for elevene her, sier Hagen.

Den nærmeste skolen med tilbud om medier og kommunikasjon blir på Gausdal videregående skole.

– I praksis frykter jeg at dette vil øke frafallet i videregående skole. Jeg har inntrykk av at medier og kommunikasjon er en torn i øyet på flere politikere. mener han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Møte Vinstra vgs

Ledelsen og andre interesserte hadde folkemøte om framtida til skolen tidligere denne måneden.

Foto: Stian Bakkom / NRK

Frykter frafall

Hagen mener at det tenkes for instrumentelt fra politikernes side. Enten skal elevene gå på en ren studieforberedende linje, eller en praktisk yrkesorientert linje.

– Politikerne kjenner ikke elevmassen, mange elever har bruk for denne mellomtingen som medier og kommunikasjon representerer, sier han.

Sunn økonomi på Vinstra

Hagen mener også at økonomien på Vinstra videregående skole er sunn i forhold til Nord-Gudbrandsdal videregående skole.

– Vi har vesentlig lavere tilskudd per elev enn de har i Nord-Gudbrandsdal. Også driften av bygningene her er rimeligere, innvender Hagen.

Ut fra Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument kommer det fram at tilskuddet per elev på Vinstra videregående skole er 3344 kroner per elev, mens det er 8844 kroner per elev på Nord-Gudbrandsdal videregående skole.

Driften av Nord-gudbrandsdal videregående skole koster over 11 millioner kroner, mens Vinstra ligger på rundt 7,5 millioner kroner i året. Det viser tall fra Kostra (kommunale nøkkeltall).

– Dermed er det urettferdig at økonomi brukes som et argument for å legge ned linjer hos oss, sier Vemund Hagen.

Nedleggelser må til

Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust mener på sin side at det må til omfattende investeringer ved Vinstra videregående skole i årene som kommer hvis driften skal opprettholdes som i dag. Slike investeringer vil komme på over 90 millioner kroner på Vinstra, og 65 millioner på Hjerleid. Disse pengene ønsker Myklebust å spare.

Han mener at tiden er inne for å legge ned skoler og skoletilbud i Gudbrandsdalen. Han uttalte på et møte i forrige uke at hvis det var opp til ham, ville det vært bare én videregående skole i Gudbrandsdalen.

Til syvende og sist er det politikerne som skal avgjøre hva som skjer med skolene i Gudbrandsdalen. Endringene i skolestrukturen skal behandles av fylkestinget i Oppland i oktober, mens Hjerleids skjebne avgjøres i desember.

– Målet er at alt skal være klart til skolestart neste år, opplyser fylkeskommunen på sine hjemmesider.