- Det koster å si nei

Ungdommene må bli flinkere til å si ifra. Det mener Statens vegvesen som har en kampanje blant ungdom i Hedmark. Men hvordan si ifra? Se ØstnyttMagasinet.

Illustrasjonsfoto: Ungdommer i bil

Illustrasjonsfoto: Ungdommer i bil.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Statistikk viser at i løpet av sommeren kommer 94 personer i Hedmark og Oppland til å bli drept eller hardt skadd i trafikken. 20 av disse er mellom 16-21 år. Farten har lett for å øke med gutter i baksete.

De fleste ulykkene skjer på weekend-tur, natterstid, og på litt ensomme og øde veier når det er liten trafikk, kanskje i situasjoner der ungdom ikke har så mye kontroll rundt seg, sier trafikkpedagog Torbjørn Tronsmoen.

Hvordan skal ungdommene si ifra? Se ØstnyttMagasinet her. Møt ungdommene Ida Langdalen Kristiansen og Dennis Warnaar i ØstnyttMagasinet som snakker om hvordan ungdommen skal si ifra.

Ida Langdalen Kristiansen og Dennis Warnaar i ØstnyttMagasinet
Foto: Arne Sørenes / NRK

- Det koster å si ifra

- Det koster å si ifra. Når man er tydelig, må man innstille seg på at folk av og til blir sure og reagerer, sier relasjonsterapeut Bjørn Smith-Hald.

- Det er spesielt vanskelig å si ifra til personer du vet er usikre, fordi du da kan risikere å såre den personen, sier Ida Langdalen Kristiansen.

- Mange av de personene som er usikre på seg selv, mener jo at de er verdensmestere, og hvis du da sier at nå må du sette ned farten, du har ikke kontrollen på bilen når det går så fort, så blir de kanskje litt sure, sier Dennis Warnaar.

Begge er enige om at balansen er vanskelig, men at det viktigste er å si ifra.

Det er også vanskelig som voksen, mener Smith-Hald som selv har opplevd at det var vanskelig å si ifra til en taxi sjåfør som kjørte for fort.

- Førerkortleser kan hjelpe

Torbjørn Tronsmoen som er trafikkpedagog foreslår en førerkortleser som skal bidra til at tallene over blir mindre.

- Man kan tenke seg at det går an å ha en førerkortleser i bilen, og at man stikker førerkortet inn i den. Denne vil da lese av alder og kjørestil på føreren. Dermed får bilen egenskaper som stemmer med førerens profil, sier Tronsmoen.