- Bør produsere mer mat i Innlandet

- Hvis vi skal oppnå kravet om økt selvforsyning her i landet må det legges til rette for mer lønnsom produksjon av mat. I Hedmark er det mye ledig areale, mener leder i Hedmark bondelag, Einar Myki,

tollvern, importvern, tollsats, nnn, bondelag

Bøndene ønsker bedre tollvern

Hedmark Bondelag invitererte i dag til møte på Rudshøgda, hvor fokuset var på verdiskapningen av landbruket og landbruksbasert virksomhet i Hedmark.

Bakgrunnen for møtet var en rapport som Norsk Institutt for Landbruskøkonomisk Forskning (NILF) og Østlandsforskning har utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark Fylkeskommune.

14.000 arbeidsplasser

Rapporten konkluderer med at landbruket gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser i fylket og en årlig verdiskapning på 5 milliarder kroner.

Landbruket utgjør dermed 16% av sysselsettingen i fylket og 11% av verdiskapningen.

Men, tallet på gårdsbruk stuper under rødgrønt styre. Siden 2005 har det blitt seks tusen færre bønder her i landet. Halvparten av bruka borte de siste tolv åra.

Må ha høyerer priser

Einar Myki, leder for Hedmark bondelag, var en av foredragsholderne på møtet. Han mener at tollvernet må opp for å skape høyere priser. Han mener også at matproduksjonen i Hedmark må økes.

2.	Fylkespolitikere i Hedmark fikk omvisning i produksjonslokalene til Nortura på Rudshøgda.

Fylkespolitikere i Hedmark fikk omvisning i produksjonslokalene til Nortura på Rudshøgda.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

- Vi må styrke økonomien i landbruket, slik at unge som har mulighet til det, velger å gå inn i landbruket, sier han.

Han mener også at det trengs politisk vilje for å få til dette, og at de rødgrønne er nødt til å vinne valget.

- Det er mye ledig areale i Hedmark, så det er helt klart at det er rom for flere bønder dersom de får gode nok rammebetingelser til at de tør å satse.

Slutt på melkeproduksjonen?

Myki er redd melkeproduksjonen i Hedmark vil ta slutt dersom det ikke blir bedre betingelser.

- Landbruksmeldinga sier at selvforsyningsgraden her til lands skal opp, i takt med økende befolkning. Men da må politikerne legge forholdene til rette, sier han.

Han mener videre at økte priser på landbruksproduktene er vesentlig. Og hvis de skal gå opp, mener han at det må bli slutt på billige importvarer som utkonkurrerer de norske varene.

Må få større frihet

Lise Berger Svenkerud i Hedmark Høyre mener større frihet for bønder kan gjøre yrket mer attraktivt.

- Dette er en stor kabal, og jeg tror mye ligger i å gi den eneklte bonde frihet til å styre sin egen hverdag.

Hun tar også selvkritikk på vegne av politikerne i denne saken, og mener at de politiske rammevilkårene ikke er gode nok for bøndene.

Ole Tom Ophus fra Senterpartiet i Hedmark, mener det er store muligheter for større matproduksjon i Hedmark.

- VI har et potensiale for nydyrking, og så må vi passe på så vi ikke bygger ned den gode matjorda vår, sier han.