- Beitenekt betyr yrkesforbud, mener bondeorganisasjonene

Bondeorganisasjonene reagerer på Mattilsynets varsel om beitenekt ved for store rovdyrtap. Det betyr at mange sauebønder må slutte i næringa, mener de.

Merete Furuberg

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mener at beitenekt betyr det samme som yrkesforbud for sauebøndene. Til uka skal bondeorganisasjonene ha møte med ministrene om saken.

Foto: Vegard Grøtt

I april fikk 20 sauebønder i Gudbrandsdalen brev fra Mattilsynet om at rovdyrtapet deres de tre siste årene hadde vært mer 10 prosent på grunn av rovdyr.

Kravet fra Mattilsynet var at dersom de ikke satte i verk tiltak som reduserte tapstallene i 2014 til under 10 prosent, ville de ikke få slippe sau på beite i 2015.

saueløysing eid

Bøndene finner seg ikke i beitenekt. For store rovdyrtap er Statens ansvar, mener de.

Foto: Arve Rindal

Flere av sauebøndene som har fått varsel fra Mattilsynet opplever store tap også denne beitesesongen.

– Beitenekt er yrkesforbud

– Hvis sauebøndene ikke får lov til å slippe ut dyrene sine på beite, betyr det i praksis et yrkesforbud for dem. Næringa er basert på at det skal være mulig å slippe dyra ut på beite, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Flere av sauebøndene går beitetilsyn og sliter nesten livet av seg, uten å lykkes. Det er faktisk staten som ikke gjør jobben sin her

Merete Furuberg, bondeleder

Onsdag 17. september møter Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Det er vedtatt at det skal være fire ynglinger av jerv årlig i Oppland, mens det i 2014 er dokumentert sju ynglinger. Dette er langt over vedtatt bestandsmål, noe som fører til altfor store tap. Det er ikke sauebonden sitt ansvar, men staten og i siste instans regjeringen sitt ansvar å påse at bestandsmålene er på det nivået som Stortinget har vedtatt, sier Furuberg.

Hun mener Mattilsynets krav om å redusere rovdyrtapet til under 10 prosent er urimelig.

– Flere av sauebøndene går beitetilsyn og sliter nesten livet av seg, uten å lykkes. Det er faktisk staten som ikke gjør jobben sin her

Krever unnskyldning

Det er bøndene som har tatt initiativet til møtet med de to ministerene. De har tydelige krav og forventinger til møtet den kommende uken.

– Vi håper at varslet om beitenekt til de 20 sauebøndene i Gudbrandsdalen trekkes umiddelbart tilbake. I tillegg håper vi at beitebrukerne får en beklagelse for de belastningene de er blitt påført med dette varslet hengende over seg. Vi ønsker også at det for framtida skal bli ført en rovviltpolitikk som gjør at slike trusler om beitenekt ikke vil finne sted under nåværende regjering, sier Furuberg.