Informasjon fra NRK

Teksting av TV-programmer

Praktisk talt alle NRK-programmer er tekstet. Ser du ingen teksting, kan tekstingen hentes inn manuelt. Her er oppskriften!

Fjernkontroll

Alle NRKs tv-programmer er i utgangspunktet tekstet – hent inn og slå tekstingen av og på med fjernkontrollen din.

Foto: Colourbox

Grunnregelen er at NRK tekster så å si alt som sendes, uansett om det er utenlandsk eller norsk tale, men tekstingen av norsk tale må hentes fram.

Slik finner du fram til tekstingen

Tekstingen hentes fram ulikt hos de enkelte TV-tilbyderne (som RiksTV, Get, Canal Digital og andre) og har du ingen TV-boks, men dekoderen/kortet rett i apparatet, er det forskjeller fra TV til TV.

Under finner du oppskriften på hvordan du henter fram tekstingen, såkalt DVB-tekst, både for RiksTV-, Get-, Canal Digital-, Viasat-, Telenor-, Nextgentel- og Altibox-kunder:

RiksTV

Alle som ser fjernsyn via det digitale bakkenettet, det gjør de fleste via RiksTV, kan hente inn valget «teksting for hørselshemmede» via fjernkontrollen.

Har du en dekoderboks gjør du det via denne, har du dekoderen innbygd i apparatet gjør du det via fjernkontrollen til fjernsynsapparatet. Under valget «Språk» – velg «Teksting for hørselshemmede». For å kunne se denne underteksten uten å slå den på hver gang du bytter kanal, setter du dette valget til «Ja».

Les mer: «Teksting for hørselshemmede» hos RiksTV.

Canal Digital

Når du har digital TV-boks fra Canal Digital kan du selv stille inn teksting av TV-programmer.

Aktiver «Tekst for hørselshemmede» i språkmenyen på fjernkontrollen.

Finn brukerveiledning på Canal Digitals nettsider.

Telenor fiber

Trykk hurtigknapp for INNSTILLINGER på fjernkontrollen, velg TEKST og deretter HØRSELSHEMMEDE og du får opp undertekster.

Se brukerveiledningen på Telenors hjelpesider detaljene finner du på side 24 i veiledningen deres.

Get

Dersom du velger dansk som språk i innstillinger vil alltid undertekst for hørselshemmede vises når dette sendes, uten å måtte aktivere dette hver gang.

Slik setter du på automatisk DVB undertekst:

  • Trykk EXIT for å få opp hovedmenyen
  • Velg Innstillinger
  • Velg Brukeroppsett
  • Velg Språk
  • Bla ned til 1. valg undertekst og bla til siden og velg Dansk
  • Trykk på blå knapp for å lagre

Se brukerveiledning på Gets kundeservice sine nettsider.

Altibox

Slik gjør du:

  1. Velg innstillinger.
  2. Bla ned til valget "Språk".
  3. Sett valget "Undertekster" til "Hørselshemmede".
  4. Alle programmer som har egen tekst for hørselshemmede vil nå vise dette på skjermen.

Se også Altiboxs nettsider.

Viasat

For å få tekst for hørselshemmede må man bytte undertekst på kanalen til «finsk». Dette gjøres ved å trykke på [Options] på fjernkontrollen, velg undertekster og deretter velg «finsk» med piltastene.

Da vil tekst både for utenlandsk tale og for hørselshemmede bli synlig.

Se også Viasats nettsider.

NexGenTel

Du kan velge teksting for hørselshemmede ved å trykke på knappen « når du ser på en kanal.

Bla til høyre for å komme til Undertekst språk.

Veileding og hjelp på Nextgentels nettsider.

Reserveløsning via tekst-tv

Har du problemer med dette finnes det en reserveløsning via tekst-tv.

Via tekst-tv side 777 for NRK1, side 444 for NRK2 og side 333 for NRK3/Super kan du også hente inn teksting av NRKs programmer.

Om det er både utenlandsk tale og norsk i et program, kan tekst-tv-tekstingen kutte noen bokstaver på den utenlandske talen. Derfor er såkalt DVB-tekst via boksen eller dekoderen (som forklart over) den fullgode løsningen.

Reserveløsningen via tekst-tv finnes både om du ser TV via HD- eller SD-mottak.

Få hjelp av nabojenta!

Et godt råd – for ikke spesielt tv-kyndige – kan være å spørre nabojenta, en yngre kollega, barn eller barnebarn til å finne fram tekstingen. Nye generasjoner er mye mer vant til å finne fram i menyer og ved hjelp av fjernkontroller. Spør om hjelp!

... eller av NRKs Publikumsservice

NRK har også en egen avdeling som gjerne hjelper. Ring gjerne NRKs Publikumsservice på telefon 23 04 70 00 eller send dem en e-post til info@nrk.no.

Teksting i NRKs nett-tv

Ser en programmer i opptak i NRKs nett-tv kan en som regel velge om en vil ha teksting eller ikke. Slå teksting av og på ved hjelp av ikonet som er merket med rødt. Den grå linja kommer bort når du fører markøren under linja.

Foto: NRK

Teksting i NRKs nett-tv

Alle programmer du ser i opptak via NRKs nett-tv – tv.nrk.no – er som regel tekstet.

Slå teksting av og på ved å klikke på knappen formet som en tv-rute med strek i som du ser nede til høyre under avspillingsvinduet.

I NRKs programspiller kan du også lese omtalen av programmet og hente fram all teksting samtidig. Velg "omtale" eller "teksting" i mediespilleren.

Les mer: Teksting i NRKs nett-tv.

Alle tv-distributører skal tilby teksting

Alle tv-distributører i Norge er pålagt å tilby «teksting for hørselshemmede». Bare hvis du har et fjernsynsapparat som er kjøpt i utlandet, tatt med fra utlandet eller noe lignende kan du ha et apparat som ikke støtter norsk teksting for hørselshemmede.

Les også: NRKs tilbud for alle – også funksjonshemmede.