Rettigheter

 

På grunn av rettighetsbegrensninger, er det en del TV-programmer NRK ikke kan tilby som opptak.

Dette gjelder i hovedsak innkjøpte norske og utenlandske programmer, men det kan også gjelde egenprodusert innhold. For eksempel kan et program som er produsert av NRK, være basert på en innkjøpt idé. Slike ting gir begrensninger.

At du ikke får tilgang til et program, kan skyldes at:

A) Programmet ble lagt ut for en gitt periode, og denne har gått ut

B) At NRK ikke har rettigheter til å publisere programmet på Internett


I TV-guiden/Radioguiden er programmer markert i grått dersom de ikke er tilgjengelige.

Bruker du søkefunksjonen, vil resultatet kun vise programmer NRK har visningsrett på. Hvis du trykker på "Vis: Alle" øverst i høyre hjørne, får du opp samtlige programmer som passer med søkeordet, også de som ikke er tilgjengelige på nett.

NRK jobber hele tiden for å forbedre rettighetene på innholdet, med mål om å gjøre alle programmer tilgjengelig så lenge som mulig.