Informasjon fra NRK

NRKs tilbud – for alle

En egen tegnspråkkanal og teksting hjelper døve og hørselshemmede med å ta del i NRKs tilbud. Lydtekst og synstolking vil hjelpe andre funksjonshemmede.

Created by InfoDispatcher

– NRKs tilbud skal være lett tilgjengelig og universelt utformet. Det betyr at uansett om du ser eller hører dårlig skal du kunne få fullt utbytte av programmet, sier NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen.

Hun har som oppgave å sikre at alle kan ta del i NRKs tilbud.

Egen tegnspråk-kanal

NRK1 Tegnspråk er en egen kanal, som sender tolkete versjoner av en del av programmene som går på NRK1.

Kanalen finner du som et eget kanalvalg på din fjernkontroll.

Programmer med tegnspråk

«Nyheter på tegnspråk» sendes hver ukedag på NRK1. På NRK Super eller på tv.nrk.no kan du hver fredag kl 17.15 se «Tegn i tiden» – Barne-TV med tegnspråk på samme kanal.

Nyheter på tegnspråk

NRK tilbyr programmer med tegnspråk både som en egen kanal og med nyhetsprogram på NRK1 og eget barneprogram på NRK Super.

Foto: NRK

Teksting av TV-programmer

Praktisk talt alle NRK-programmer er tekstet. Ser du ingen teksting, kan tekstingen hentes inn manuelt. Under finner du en lenke med oppskriften på hvordan du henter inn tekstingen hos de enkelte TV-tilbyderne og dekoderne.

Reserveløsning via tekst-TV

Har du problemer med dette finnes det en reserveløsning via tekst-TV.

Via tekst-TV side 777 for NRK1, side 444 for NRK2 og side 333 for NRK3/Super kan du også hente inn teksting av NRKs programmer.

Om det er både utenlandsk tale og norsk i et program, kan tekst-TV-tekstingen kutte noen bokstaver på den utenlandske talen. Derfor er såkalt DVB-tekst via boksen eller dekoderen (som forklart over) den fullgode løsningen.

Reserveløsningen via tekst-TV finnes både om du ser TV via HD- eller SD-mottak.

Lydtekst og synstolking

Lydtekst brukes når man ser program med utenlandsk tale. Når noen snakker i programmet vil hovedlyden dempes og en norsk stemme lese opp den norske teksten.

Egne TV-kanaler som tilbyr lydtekst på NRK1, NRK2, NRK3 og NRK Super vil komme.

Synstolking er en tjeneste som beskriver det vi ser i bildet. I dialogpauser kommer det en stemme som forteller om de visuelle elementene i bildet. Denne tjenesten er fin for sterkt synshemmede og blinde.

Fra 2015 skal NRK synstolke alle større egenproduserte dramaserier. NRK har også kjøpt inn norske filmer med synstolkede versjoner.