Informasjon fra NRK

Hjelp til NRK.no

Det finnes en rekke snarveier, apper og valg som gjør det enkelt å ta del i NRKs brede tilbud via nettet.

nrk.no på en iPad
Foto: Øyvind Bye Skille

NRKs nettsider finner du på nrk.no.

NRK.no har et omfattende nettilbud. Alltid oppdaterte nyheter, nettradio og nett-TV både på riks- og distriktsplan. En rekke ulike nettmagasiner, en fullstendig programoversikt både for radio og tv, podkast, spill og mye annet.

NRKs nettspiller TV - tv.nrk.no

Ved hjelp av spilleren kan du både se NRKs TV-kanaler direkte, tre timer tilbake og i arkivet ligger både nye programmer og mengder av programmer tiår bakover.

Både via egne smart-tv-apper, Playstation, Apple-TV, Chromecast og app-er for brett og telefoner kan du finne fram til NRK-tilbudet.

NRKs radiospiller - radio.nrk.no

Via NRKs radiospiller - radio.nrk.no – kan du både høre radiokanalene direkte og i opptak. Her finner du også komplette programoversikter for alle radiokanaler.

NRKs spiller for de yngste - tv.nrksuper.no.

NRK Super-spilleren er en av NRKs mest populære nettjenester med innhold spesielt tilrettelagt for barn.

Last ned NRKs ulike apper - nrk.no/mobil

Hjelp til programvare

En vanlig PC vil vanligvis ha alle programmer du trenger for å benytte deg av NRKs nett-tilbud. Ettersom de aller fleste har en PC basert på en Windows-plattform har NRK valgt å bruke dette som utgangspunktet for nettsidene.

Men det er normalt ikke problemer å benytte andre oppsett, nettlesere eller en Mac-maskin for å nyttiggjøre seg NRKs nettilbud.

Skulle du trenge å laste ned programvare trenger du dette:

Om rettigheter

NRK har alle rettigheter til både tekst, stillbilder, levende bilder og lyd som er lagt ut på NRKs nettsider eller har inngått avtale med de som har rettighetene for bruk på nettet.

Alt stoff er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m. NRK har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra NRK. Unntak gjelder for enkeltstående eksemplarer til privat, ikke-kommersiell bruk.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier, filmklipp og programklipp.

NRK aksepterer bruk av pekere til nrk.no, så fremt det er pekere til hele nettsider, uten bruk av rammer eller andre tillegg/endringer. Det er ikke tillatt å etablere pekere som innebærer en kopiering eller en kopierings-/nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer som f.eks. lyd, video og fotografier.

Kopiering eller nedlasting i strid med NRKs rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Om det tekniske

NRK sender nettsidene som text/html og de er optimalisert for de nettleserne det store flertallet i Norge benytter. NRK arbeider aktivt og målrettet med å gjøre brukeropplevelsen så enhetlig som mulig på tvers av plattformer og nettlesere.