Det å bli sett av en hest
En svart hest står nær kameraet med  lukkede øynene og hodet vendt til siden
kan være mer effektivt enn timer med samtaleterapi.
Lundehagen
Psykoterapeut Norunn Kogstad vil forske på hva slike møter kan hjelpe oss med.
Lundehagen

Hva er det med hestene?

Lundehagen

Hun har elsket hester så lenge hun kan huske.

Norunn Kogstad er lege med fordypning i psykiatri. For noen år siden tok hun et stort valg, formet av det hun har opplevd med hestene.

Lundehagen
Jeg kjente på meg selv at det å være med hest var veldig givende. I vanskelige perioder var jeg ofte bare i stallen.
Lundehagen

Kogstad oppdaget at psykiatrien har et eget fagfelt hvor samhandling med hester brukes i terapien.

I Norge brukes metodene blant annet i behandling av ruspasienter ved Gaustad i Oslo, og i traumebehandling ved Modum Bad.

Lundehagen

Sammen med mannen kjøpte hun en gård, og tok ekstra utdanning i USA og i Norge.

Nå lar hun pasientene sine møte hestene på gården, som et verktøy i arbeidet som psykodynamisk psykoterapeut.

Hesteterapi

Hun slutter ikke å bli slått av hvordan hun ser hestene få frem ubevisste prosesser i pasientene.

Dype indre konflikter blåses opp minutter etter at hesten er i nærheten. De spiller seg ut i møtene med hesten.
Norunn Kogstad, Lundehagen psykoterapi
Lundehagen
I rammen med hesten og en terapeut, opplever pasientene ting som speiler opplevelser de har i relasjoner til andre mennesker.
Lundehagen

Når Kogstad observerer pasientens reaksjoner, kan hun ta tak i det hun ser og jobbe videre med tematikken sammen med pasienten.

Lundehagen

Det finnes mange teorier om hva det er ved hestene som gjør det så virkningsfullt å møte dem i en terapisituasjon.

Hester er flokkdyr og byttedyr som har flukt som eneste forsvar. Derfor er de svært følsomme for andres følelser - om de er stresset eller rolige.

Lundehagen

De er store. Det er mye kropp. Og det er naturlig for et menneske å reagere fysisk på å nærme seg et så stort og følsomt dyr.

Hesteterapi

Og de har et emosjonssystem som ligner vårt. Det gir en inngang til å snakke om og utforske følelser, med utgangspunkt i hestens og pasientens reaksjoner på hverandre.

Lundehagen

Det bygges på gården. Alt må bli klart før Kogstad starter på doktorgraden.

Hesteterapi

Fra august skal en ung pasientgruppe fra Sykehuset Innlandet få behandling her, og hun skal forske på hvordan de opplever hesteterapien.

Lundehagen

I dag skal en gruppe fra en rusbehandlingsinstitusjon i nærheten ha sin sjette behandling, med øvelser som ligner de som skal brukes i doktorgradsarbeidet.

Lundehagen

Sammen med teamet går Kogstad gjennom hva som skjedde sist, og bestemmer hvilke øvelser de skal bruke i dag.

Lundehagen

Timene starter med at pasientene går bort til hestene og velger ut hvilke de vil jobbe med i dag.

Lundehagen

Fire ansatte skal også få en liten smak av hvordan terapien er for pasientene.

Lundehagen

Aina Hulleberg er miljøterapeut og har jobbet med rusbehandling i seks år.

Hun forteller at pasienten hennes opplever timene her som intense og krevende, men har stort utbytte av dem.

Lundehagen

Det blir en egen stemning i hallen når det nærmer seg. Alle snakker plutselig med dempede stemmer.

Lundehagen
Jeg var visst litt nervøs, uten at jeg tenkte over det da jeg gikk inn i ringen.
Aina Hulleberg, miljøterapeut, Veslelien Rusbehandling
Lundehagen
Men så var det den avvisningen..

Den første hesten Aina gikk mot, snudde seg vekk fra henne.

Hesteterapi
Da tenkte jeg at kanskje jeg ikke utstråler... at jeg burde holde litt avstand.
Hesteterapi
Men så fikk jeg det til, og da fikk jeg jo et fint møte.
Hesteterapi

...

Hesteterapi

...

Hesteterapi
Da jeg fikk kontakt, følte jeg ro. En trygg, kjent følelse av ro.
Aina Hulleberg, miljøterapeut, Veslelien Rusbehandling
Hesteterapi

Denne vårens brukes til å utforme et fast behandlingsopplegg. De ansatte ved Veslelien har stor tro på samarbeidet.

Hesteterapi
Det kommer opp temaer her som vi ellers ikke ville fått tilgang til så fort. Vi kan bringe dem videre i terapien hos oss. Det samspillet gjør at jeg har veldig troen på dette.
Vibeke Wulfsberg, faglig leder og psykolog, Veslelien
Hesteterapi
Disse pasientene har hatt mange dårlige relasjoner. Vi jobber mye med å trene på grensesetting.
Merete Andresen, miljøterapeut, Veslelien
Hesteterapi

Og det er grensesetting de pasientene NRK får snakke med sier de har lært mest om.

En vanlig oppgave i det første møtet med hesten er å få den til å forstå det hvis du IKKE vil at den skal komme nærmere.

Hesteterapi
Jeg tok et skritt frem da jeg ville at den skulle stoppe. Og så stoppet hesten!
Det var veldig rart for meg å kunne ta plass og sette grenser på den måten. Veldig rart.
Pasient, Veslelien Rusbehandling
Hesteterapi
Jeg hadde aldri trodd at en hest kunne lære meg noe om forholdene mine til andre mennesker. Aldri.
Pasient, Veslelien rusbehandling
Hesteterapi
Jeg har veldig trua på hesteterapi. Uansett om man liker hester eller ikke.
Pasient, Veslelien Rusbehandling