Jeg kan få kommentarer på at jeg ser falsk og billig ut. Da blir jeg provosert.