Skuffet over Finnmarksløpets oppdrettssamarbeid

Miljøvernforbundet kritiserer Finnmarksløpet for å ha inngått sponsoravtale med norske lakseoppdrettere.

Starten av FL 2016

Laks er viktig for Norge er en av elitepartnerne til Finnmarksløpet. Bildet er tatt under åpningsshowet før starten av Finnmarksløpet.

Foto: NRK

Norges Miljøvernforbund retter skarp kritikk mot samarbeidet Finnmarksløpet har inngått med nordnorske lakseoppdrettere. Imaget om den rene hvite vinterfesten, blir solgt for

Tor Einar Kristiensen

Tor Einar Kristensen, lokallagsleder i Norges miljøvernforbund i Øst-Finnmark.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

penger til oppdrettsbedrifter som ødelegger elver og fjorder i Finnmark. Det mener lokallagsleder i Øst-Finnmark, Tor-Einar Kristensen.

– Finnmarksløpet presenterer et glansbilde av Finnmark, med rein, ubrukt natur og fest alle veier. Så blir de sponset av en organisasjon som ødelegger fjordene, sier Kristensen.

Lokallagslederen for miljøvernforbundet i Øst-Finnmark, forstår Finnmarksløpets behov for sponsorer, men er svært skuffet over valget.

Glad for samarbeidet

Styreleder Per Aronsen i Finnmarksløpet AS, synes at kritikken fra Miljøvernforbundet er urimelig.

Per Aronsen

Styreleder i Finnmarksløpet AS, Per Aronsen.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

– Finnmarksløpet er avhengig av at solide næringsaktører skal være med å delta som samarbeidspartnere for oss. Det er noe vi hele tiden jobber med, og vi er glad for at "Laks er viktig for Norge" vil benytte Finnmarksløpet som en samarbeidsaktør, og at de vil bruke sine sponsormidler på oss. Det gjør det mulig for oss å utvikle oss videre og nå de målene som vi har satt oss, sier han.

– Hvilket image ønsker Finnmarksløpet å vise utad?

– Finnmarksløpet er Europas lengste, og kanskje tøffeste sledehundløp. Vi har kanskje blitt den viktigste merkevaren i Finnmark, og kanskje også en av de viktigste i Nord-Norge, sier han.

Starten Finnmarksløpet 2016

Fra starten av Finnmarksløpet 2016.

Foto: NRK

– Burde tenkt seg mer om

Helge Moe Fredriksen er daglig leder i PR-byrået Nordstjernen i Oslo. Han mener Finnmarksløpet burde tenkt nøyere igjennom valget av samarbeidspartnere de ønsker å identifiseres med.

– Forbrukere i dag er mye mere opptatt av hvem vi kjøper produkter og tjenester. Man ønsker i større grad å støtte samvittighetsfulle virksomheter. Mange hevder også at næringen raserer norske fjorder og har stor innvirkning på miljøet. Det er klart at hvis det er assosiasjonen som smitter over på Finnmarksløpet, så tenker jeg at det kan være uheldig, sier Fredriksen.

Tror næringen er en god partner

Marit Bærøe, regionsjef i Sjømat Norge, Havbruk Nord, mener det er leit at samarbeidet med Finnmarksløpet ses på som problematisk.

– Havbruksnæringen er en viktig næring i Finnmark. Både som produsent av ren og sunn mat, som produseres etter veldig strenge krav, og som bidragsyter til samfunnsutvikling og sysselsetting. Jeg tror at i aller høyeste grad at sjømatnæringen er en god partner for Finnmarksløpet. Gjennom dette samarbeidet er vi med på å bidra til å gjøre dette flotte arrangementet mulig, sier hun.