Sjekkpunkt Kirkenes i bilder

Slik var livet på sjekkpunktet i Kirkenes.