Langreiste veterinærer passer poten

13 veterinærer kontrollerer at hundene har det bra i Finnmarksløpet. Halvparten er hentet fra utlandet. Canadieren Richard Long har desidert lengst reisevei.

Vi er ved sjekkpunktet i Kirkenes sentrum. På en åpen plass bak byens største hotell ligger nesten 200 slitne huskyer og venter på mat og den obligatoriske veterinærsjekken.

Tre veterinærer rusler mellom hundespannene. Det snakkes med hundeførere, og det kjennes på poter og ledd.

– Finnmarksløpet er min favoritt. Det kan du skrive med store bokstaver, sier veterinæren fra Edmonton, en by omgitt av hundrevis av kilometer med villmark i alle retninger.

Richard Long er visepresident i det internasjonale forbundet for hundeløpsveterinærer.

Handler om kjærligheten til hundeløpets sjel

Han utfører slike kontroller gjennom hele året, i hovedsak i hundeløp gjennom de nordlige delene av USA og i hjemlandet. Det er femte gang han bidrar med sin kompetanse i Finnmarksløpet.

– Hovedgrunnen til at jeg kommer tilbake, er at arrangementet er mindre kommersielt enn tilfellet er i Nord-Amerika.

– Finnmarksløpet handler veldig mye om kjærligheten til hundeløpets sjel, eller kjærligheten til «mushing» som vi sier i Canada, forklarer han.

– Fantastiske atleter

Long godsnakker med dyrene før han begynner undersøkelsen. Hunden løftes forsiktig opp, før han kjenner på poter og ledd.

– Vi sjekker at hundene som individ har det bra. At de har fått i seg nok drikke, at kroppen fungerer og sjekker at de ikke har fått diaré. Viktigst av alt er kontrollen vi utfører med det de løper med, potene.

– Disse hundene er fantastiske atleter, der anatomien skiller seg vesentlig fra andre hunderaser. Som veterinær føler jeg det som et privilegium å få jobbe med disse huskyene, sier Long, og flytter seg over til neste hundespann.

Norske hunder er mer sosiale enn amerikanske

Long mener huskyene i Norge har et bedre og mer sosialt lynne enn tilfellet er på andre siden av Atlanterhavet, noe han forklarer slik:

– I Nord-Amerika kommer mange av løperne fra små landsbyer, der hundene har lite kontakt med andre mennesker. Disse hundene er mer sky enn det vi ser her i Norge, og de kan tidvis være ganske aggressive. Det er den store forskjellen, sier Long.

Viktige veterinærer fra hele verden

Arrangørene har hentet inn 13 veterinærer pluss en veterinærstudent for å kontrollere at hundestellet ivaretas på en forsvarlig måte underveis.

Halvparten kommer fra utlandet, forteller veterinær Per Eirik Hem.

– Vi er nødt, rett og slett fordi det ikke finnes mange nok veterinærer som driver med sledehund i Norge. Vi har folk fra Spania og Frankrike, erfarne veterinærer som driver med dette under hundeløp i fjellene i Sør-Europa.

– Jobben er svært viktig, fordi vi ofte ser at førerne er for trøtte og slitne til å se symptomer på slitasje hos hundene, sier han.