– Finnmarksløpet «sportifiseres»

Holder hundeløpssporten på at bli noe annet en det en gang var? Det er ting som tyder på det, sier forsker ved UiT – Norges Arktiske Universitet, campus Alta, Brynhild Granås.

Thomas Wærner

Finnmarksløpet er definitivt ikke slik det en gang var. Er det blitt et problem at hundekjøring har blitt «sportifisert»?

Foto: Knut-Sverre Horn

Hundekjøring forskes det nå på ved UiT - Norges Arktiske Universitet, under ledelse av sosiolog Brynhild Granås som nå følger årets Finnmarksløp.

Det har skjedd mye spennende med hundekjøringen de siste 40 årene, sier hun.

– Fra utsiden er det interessant å se hva Finnmarksløpet har å si ut fra et hundekjøringsmiljø. Det er ensomme ulver som trenger hverandre, utveksler erfaringer, har det hyggelig, men også for å konkurrere, sier hun.

Finnmarksløpet 2008

Finnmarksløpet har mer publikum, større premier og mer presse enn før.

Foto: Geir Skjalman/Finnmarksløpet

Ikke slik det en gang var

– Du kan nesten si at hundekjøring «sportifiseres». Det kommer mer penger inn, ny teknologi og mer media inn. Til sammen gjør det at mange spør seg, hva driver vi med? Hvilke verdier er det vi står for?

I fjor kjørte blant annet amerikanske Hugh Neff Finnmarksløpet for første gang.

Han ble veldig overrasket over hvor stort arrangementer Finnmarksløpet var. Det var mer folk på hvert sjekkpunkt og mer media, enn det han var vant med.

Back to basics

Oppsummering5

Det har skjedd mye spennende med hundekjøringen de siste 40 årene, sier Granås.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ved årets løp så kjør blant annet Roger Dahl uten handlere, altså personer som hjelper kjøreren ved hvert sjekkpunkt.

Dahl mener løpet må bli tøffere.

Slike tegn ser også Brynhild Granås i hundekjørermiljøet.

– Det er tegn i tiden at det er en viss lengsel tilbake, og et ønske om å returnere til andre former for hundekjøring, sier hun.

Døgnfluer

Oppsummering13

Forsatt er det samspillet mellom hund og kjører som er det viktige i hundekjøring.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forskningen som Granås nå arbeider med håper hun skal komme på trykk i løpet av neste år.

Og fra hundekjørermiljøet så sier man «ja takk» til å bli forsket på, her ved Anne Grethe Bjaaland, handler for fjerde gangen på Finnmarksløpet.

– Det er spennende at det forskes på, sier hun.

Bjaaland skjønner godt hvorfor hundekjørermiljøet er interessant for forskerne.

– Jeg tror det er kombinasjonen med natur, hund og fellesskap. Man stiller opp for hverandre og hjelper konkurrenter. Det er ikke mange andre steder i samfunnet man gjør det, sier hun.

Elisabeth Edland, med 30 års erfaring fra hundekjøring, synes at dette forskningsprosjektet høres spennende ut.

– Det er en spennende utvikling. Før var det slik at i beste fall var det noe familie i målområde. Nå er det publikum, større premier og media. Det er spennende å se om de nye kjørerne holder ut og blir med like lenge som vi har gjort, eller om de er døgnfluer, sier hun.

Spannet til Wærner
Foto: Knut-Sverre Horn