Widerøes ruter i spørretimen

I Stortingets spørretime i dag stilte Arbeiderpartiets Kåre Simensen fra Alta, spørsmål om hvorfor de nye Widerøe-rutene ikke ble sendt på høring. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarte at det har vært god prosess både i Sør- og Nord-Norge. Det første forslaget til nye Widerøe-ruter ble det møtt med misnøye. Nå er mye av det juster, sa ministeren.