Wara finnes ikke i folkeregisteret

Ifølge Facebook-siden til Faktisk, finnes det ingen Tor Mikkel Wara i folkeregisteret. Både på regjeringens og Justisdepartementets hjemmesider skrives navnet til den nyutnevnte justisministeren Wara. – Det er en av flere måter å fornorske det finske navnet Vaara, skriver departementet i en e-post til NRK.