NRK Meny
Normal

Vurderer oljeomlasting i Sør-Varanger på nytt

– Vi har 50 mann og sju båter i oljevernberedskapen, sier Norterminal. Nå jobber de på spreng for å unngå å måtte stanse oljeomlastinga utenfor Kirkenes 1. november.

Oljevernøvelse

Miljødirektoratet påviste avvik under en oljeomlasting i slutten av januar i år, men denne uka godkjente Miljødirektoratet beredskapsøvelsen til Norterminal. Det kan hjelpe på for å få en videre tillatelse til å drive omlasting i Sør-Varanger.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Norterminals oljevernøvelse i Ropelvbukt utenfor Kirkenes i går fikk godkjent karakter fra Miljøverndirektoratet.

Nå jobber selskapet på spreng for å unngå stans i oljeomlastingen etter direktoratet ikke ville la de fortsette etter 1. november.

Avslaget er derimot nå sendt tilbake, og det er stor spenning innad i selskapet.

Ny vurdering

Miljødirektoratet må vurdere avslaget til videre oljeomlasting fra skip til skip i Sør-Varanger, på nytt.

Oljevernøvelse

Sju båter, mer og bedre utstyr og flere ansatte har Norterminal rustet opp med etter de erfaringene de har gjort iløpet av året de har drevet omlasting i Øst-Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dette kommer fram i Klima- og miljøminister Tine Sundtofts svar til Venstres Ola Elvestuen. Saken er sendt tilbake for ny behandling.

Også lokale politikere i Sør-Varanger har reagert på avslaget. Påtroppende ordfører Rune Rafelsen mener avslaget var useriøst.

Et nytt avslag kan gi store konsekvenser for selskapet.

– Det vil selvfølgelig sette vår aktivitet i fare og det vil sette arbeidsplassene her i Kirkenes i fare. Det som vi trenger å levere til våre kunder er en kontinuerlig eksport og handling av deres olje. Skulle det avbrytes i noen måneder, så ville det sette dette i fare, sier eier av Norterminal, Jacob Stolt-Nielsen.

Jacob B Stolt-Nielsen

Jacob Stolt-Nielsen i Norterminal er optimistisk til at de vil kunne fortsette oljeomlastingen videre etter 1. november. Om ikke kan dette gi selksapet store konsekvenser.

Foto: Morten Ruud / NRK

Det er et år siden de startet operasjonene i Bøkfjorden, og Stolt-Nielsen peker på at de siden den gang både har fått flere båter, mer og bedre utstyr samt flere ansatte.

Nå lever de i spenning frem til den nye avgjørelsen.

– Vi er i en aktiv prosess med myndighetene for å få dispensasjon for å bruke et av omlastingsområdene etter 1. november. Vi har fortsatt muligheten til å anvende et annet omlastingsområde, men det er betinget på at vi får et skip og den oppankringsløsningen ferdiggjort i tide. Vi er optimistiske og målet er selvfølgelig å fortsette.

Oljevernøvelse

Oljevernberedskapøvelsen ble gjennomført i Ropelvbukt i Sør-Varanger denne uka. Her var et av punktene blant annet responstid på å få ut oljevernutstyr.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Godkjent øvelse

Det går nå en strøm av brev mellom Norterminals advokater og Miljødirektoratet.

Selv om tonen var profesjonell mellom aktørene under øvelsen, var det ingen tvil om at det er temperatur i saken.

Miljødirektoratet påviste avvik under en oljeomlasting i slutten av januar i år, men under denne ukas øvelse var begge parter fornøyde.

– Ut fra det jeg så klarte de å imøtekomme de kravene som er satt i tillatelsen når det gjelder responstid. Jeg la også merke til at de siden forrige øvelse har fått mye nytt utstyr som de håndterte veldig bra, sier Rune Andersen i Miljødirektoratet.

Bølgehøyden var lav denne dagen, men kraftig vind gjorde allikevel øvelsen reell. Vinden var på åtte sekundmeter, grensen for når omlastingen må avbrytes er på tolv.

– I dag var det veldig realistiske øvelser, det er det som er fordelen med Bøkfjorden og Korsfjorden ved Kirkenes, her er det meget skjermet og dessuten så ville ikke en omlasting gjøres hvis det er bølgehøyde eller vindstyrker som øker, sier Stolt-Nielsen i Norterminal.