Vurderer å anmelde biskopen for trakassering og ulovlig overtid

Måsøy kirkesogn anklager biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven og vurderer anmeldelse. Biskopen er sjokkert – og trodde han hadde et utmerket forhold til menigheten.

Øygard

KAN BLI MELDT: Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme er anklaget for å bryte arbeidsmiljøloven.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Ifølge Måsøy sogn er det to forhold der biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland ikke har fulgt loven.

– Det ene er at han tvang oss til å arbeide tross sykmelding. Det andre er at det å unnlate å svare på ting og overse oss er en form for usynliggjøring, mobbing og trakassering, sier Arne Dahl Nygaard, kirkeverge i Måsøy sogn.

– Neglisjert siden 2011

Striden nådde en foreløpig topp i mars i år, da menigheten sendte et åpent brev med klage på jobben biskopen gjorde – eller unnlot å gjøre.

– Det er snakk om neglisjering av det meste av henvendelser, og ikke bare enkeltsaker, over tid – helt tilbake til 2011, hevder Nygaard.

– Men vi ser jo at biskopen ikke svarer, og heller ikke evner å ta selvkritikk. Så nå er saken veldig betent og vanskelig.

En visitas i fjor ble opplevd som tvang av de ansatte i Måsøy.

– Både jeg, soknepresten, menighetsrådslederen og nestlederen var sykmeldte. Jeg ba derfor om at vi skulle ta visitasen senere, men det var ikke mulig å få til, og vi måtte jobbe selv om vi var sykmeldt.

Nygaard sier de har gitt biskopen frist til 2. junimed å rydde opp.

– Det første vi håper på er at biskopen kan ha en fornuftig dialog med oss, og at vi ikke trenger å anmelde saken.

Alternativet er klart:

– I første omgang vil vi rapportere dette til Arbeidstilsynet. Deretter vil vi ta det videre med advokater i fagforeningen.

Arne Dahl Nygaard

Kirkeverge Arne Dahl Nygaard hevder at biskopen verken svarer på klager eller tar selvkritikk.

Foto: Privat

​Kjenner seg ikke igjen

Biskop Øygard kjenner seg ikke igjen i påstandene fra Måsøy sogn, og sier til NRK han er sjokkert over at de vurderer å anmelde ham til Arbeidstilsynet.

Biskopen besøkte Måsøy forrige fredag og snakket med representanter for menighetsrådet.

– Da var det ingen antydning om noen anmeldelse eller noe sånt. Så jeg er veldig forundret.

Biskopen beskriver forholdet sitt til menigheten i Havøysund som aldeles utmerket. Men han vedgår at det har vært en del problemer i samarbeidet mellom bispeledelsen og styringsorganene i menigheten, altså menighetsrådet og kirkevergen.

Han avviser anklagen om at han skal ha presset sykmeldte i jobb.

– Presten er ansatt av biskopen. Resten av menigheten jobber for kommunen, så biskopen kan ikke pålegge andre enn presten å jobbe, sier Øygard.

– Da besøket i 2016 ble gjennomført, var presten sykmeldt, og deltok heller ikke på visitas.

– Men det er jo litt snodig at menigheten er sykmeldt fordi de føler seg oversett, og når vi kommer på besøk så er det også et problem.