Normal

Vitnene kan dø før saken kommer for retten

Flere rettssaker om retten til land og vann i Finnmark kan bli utsatt ett år. Pengemangel er årsaken.

Komagelva, Varangerhalvøya nasjonalpark

RESSURSKAMP: Lakseelver og andre naturressurser i Finnmark blir tema i flere rettssaker framover. Men det er lite penger til jobben med å kartlegge rettighetene.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Situasjonen er ganske alvorlig, sier Nils Asbjørn Engstad, som er leder for Utmarksdomstolen. Han har vært nødt til å skrive brev til bygdelag og enkeltpersoner med beskjed om at rettssaken deres kan bli utsatt et år.

– Partene har reagert ganske sterkt på beskjeden, sier Engstad. Han er enig i at det haster.

– Det har å gjøre med at informanter og personer som sitter med kunnskap om tidligere tiders bruk av områder i Finnmark blir gamle og etter hvert forsvinner. Det er viktig at kartleggingen blir gjennomført med den nødvendige hurtighet.

Siste utvei

Leder av Den norske Dommerforening, Nils Asbjørn Engstad.

Nils Asbjørn Engstad leder en domstol som er i pengeknipe på grunn av sære regler.

Foto: Norges Juristforbund

Aktørene som nå har reist sak, har ikke fått medhold i sine rettighetskrav hos Finnmarkskommisjonen. Da er rettssak siste utvei.

Den aller første rettssaken for den nye Utmarksdomstolen gjelder rettighetene til Stjernøya i Alta. Reindrifta vil eie øya, og saken går som planlagt i juni.

Men ingen kan si på forhånd hva den vil koste, og dermed er det helt uklart om det er penger igjen til å gjennomføre de neste fem sakene.

Pengemangelen har en spesiell bakgrunn:

Finnmarksloven slår fast at staten skal dekke nødvendige utgifter for alle som vil gå til rettssak for å kreve rettigheter på grunn som nå er eid av Finnmarkseiendommen. Men disse pengene skal tas fra Utmarksdomstolens eget budsjett.

– Ingen domstol bør drives på den måten, mener Engstad.

– Utmarksdomstolen er den eneste domstol i Norge som har den belastningen på sin økonomi. Ellers er rettshjelp dekket med et eget kapittel i statsbudsjettet.

Alt går sakte

Ifølge Engstad går hele prosessen med å kartlegge rettigheter med sakte fart.

– Situasjonen er egentlig ganske kritisk, fordi Finnmarkskommisjonen sliter med redusert budsjett og har utsatt aktiviteter på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg har Utmarksdomstolen stor uforutsigbarhet. Vi må finne en løsning på dette.

Engstad håper at Justisdepartementet kan møte partene før sommerferien i et forsøk på å løse floka.

FeFo beklager

Finnmarkseiendommen, som risikerer å måtte gi fra seg rettigheter, er heller ikke interessert i at sakene trekker ut.

– Å få rettslige avgjørelse på viktige rettighetsspørsmål er en viktig del av arbeidet med å skape ro omkring rettighetssituasjonen i Finnmark, skriver deres advokat Håvard Sellæg Aagesen i en e-post til NRK.

– Ved manglende bevilgninger er staten med på å skape et inntrykk av at rettighetskartleggingen ikke er viktig, og troverdigheten til arbeidet svekkes, mener Aagesen.

Han mener at sommel med sakene gjør hele prosessen dyrere. Dessuten får Finnmarkskommisjonen en vanskeligere jobb med å avgjøre rettighetskravene når den ikke har rettsavgjørelser å bygge.