NRK Meny
Normal

Vinterjakt på rype kan bli forbudt

Miljødirektoratet ønsker å frede rypa for vinterjakt i hele landet, men møter bred motstand.

Vinterrype

Forbud mot vinterjakt på rype er et av forslagene fra Miljødirektoratet for å få opp bestnaden.

Foto: Trond Baadstø, Statskog SF/ (CC BY-NC 2.0)

Etter at ryper havnet på den norske rødlisten som nær truet i fjor, foreslår Miljødirektoratet at jakttiden på ryper kuttes med to av fem måneder, skriver VG.

Får Miljødirektoratet det som de vil, fredes rypa fra 23. desember hvert år fra 2017.

Bakgrunnen for innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene, skriver Miljødirektoratet. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter.

– Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes grundig, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, til eget nettsted.

Ifølge direktoratet er rypa utsatt for endringer i naturen og effekten av vår endrede bruk av denne.

Varsler motstand

Jan Olli

Jan Olli, Finnmarkseiendommen.

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

En rekke instanser har uttalt seg negativt i høringsrunden. Blant annet Finnmarkseiendommen (FeFo), som forvalter rypejakta i Finnmark.

– Vi ser ikke behovet for begrensning av fangtsttider på ryper i Finnmark. Det er fordi vi har god kontroll med bestanden. Vi gjør taksering hver høst for å se hvordan produksjonen og bestanden er. Da har vi delt inn Finnmark i over 130 jaktfelt, slik at vi har god kontroll med uttakene. Vi har allerede gode verktøy for å regulere dersom det er behov, sier direktør i Finnmarkseiendommen, Jan Olli.

I fjor viste takseringen en god rypebestand i Finnmark. Andre steder i landet måtte rypejakta avlyses.

Ifølge VG har både Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norskog, Norges Skogeierforbund og Norges Jeger og Fiskeforbund varslet motstand mot jaktforbudet.

– Stor betydning for jegerne

FeFo-direktør Jan Olli mener vinterjakta er så liten i Finnmark at et forbud ikke har noe for seg,

– Uttaket er lite, men jakta betyr ganske mye for dem som ønsker å jakte i februar, når sola kommer tilbake. Vinterjakta har lite å si for bestanden, men stor betydning for jegerne, sier Olli.

At rypa er rødlistet anerkjennes av direktøren, men han påpeker at det er store variasjoner på bestanden i landet. Derfor må rypejakta tilpasses de lokale forholdene.

– I Finnmark er vi heldige og har en god bestand. Vi som grunneier er kapabel til å ha en god forvaltning og sikre at vi har rypa også i fremtiden, mener Olli.