Vindkast over orkan styrke

Hamnefjell vindkraftverk har målt vindkast opp mot 37 m/s på formiddagen i dag, noe som er over orkan vindstyrke på 32 m/s. Likevel gir ikke uværet noen problemer for kraftproduksjonen ved Hamnefjell. – Full storm er gode vinder for vindkraftverkene langs kysten, sier administrerende direktør i Finnmark Kraft, Egon Leonardsen.