Vil utvide ungdomsfiskeordninga

Norges Kystfiskarlag ønsker å utvide ungdomsfiskeordninga, så unge får prøve seg som fiskere også på vinterhalvåret. Fiskeriminister Per Sandberg har allerede stilt seg kritisk til dette. Rådgiver Bjørnar Kolflaath i Kystfiskarlaget mener derimot dette er svært viktig for å skape interesse for ordningen.