Vil utvide sykepleierutdanningen

Øst-Finnmark Regionråd ber UiT om økt kapasitet på sykepleierutdannelsen ved Campus Kirkenes. De sier de er fornøyd med at det nå er en permanent sykepleierutdanning i Kirkenes, men det mener at å ha inntak kun hvert fjerde år ikke tilfredsstiller behovene for sykepleiere i regionen. De ønsker at det skal tas opp studenter minimum hvert andre år.