NRK Meny
Normal

Vil tredoble antall bosatte flyktninger i Alta

Alta bosetter i dag 30 flyktninger. Alta Venstre vil se mot Kirkenes.

Trine Noodt

Leder for Venstre i Alta, trine Noodt, ønsker å bosette opp mot 120 flyktninger i Alta kommune.

Foto: Kristian Sønvisen Bye

Flyktningplanen i Alta kommune tar høyde for 25 bosatte flyktninger hvert år til 2016. I juni vedtok kommunestyret å øke dette med 30 årlig.

– Vi har gjort noen erfaringer. Men alle kommuner må forholde seg til at det blir flere å bosette. Da må vi finne ut om vi gjør ting på riktig måte og på best mulig måte først, sier Per Hindenes, som er spesialrådgiver i Alta kommune.

Plan vedtatt i 2012

Kommunens flyktningplan ble vedtatt i 2012. Planen som gjelder for perioden 2013 til 2016 er moden for en gjennomgang.

Mest fordi flyktningsituasjonen har endret seg mye i løpet av det siste halve året.

Integrering av flyktninger som skal bosettes i kommunen er sentralt i arbeidet med den nye planen.

– Folk i Alta som jobber med dette gjør et godt arbeid, men vi burde ha øyne utenfor å se hvordan vi gjør dette. Men noen endringer blir det, siden det blir flere, sier Hindenes.

Mener Alta burde ta inn flere

Venstre-politiker Trine Noodt mener kommunen burde gjøre mer.

– Jeg reagerer sterkt på at rådmannen legger opp til en nedtrapping og hvor landet trenger kommuner som bidrar i dugnadsarbeidet. Nå skal vi bosette færre, og det synes jeg ikke Alta kommune, som er størst i Finnmark, kan være seg bekjent av

– Hvor mange vil dere ha?

– Kirkenes tar 80 og vi ligger på 25-30. Vi burde bosette 120 flyktninger i året. Vi har 20.000 innbyggere og det kan vi være i stand til. En det fordrer en administrasjon som bygger ut flere boliger.

– Hva vil dine samarbeidspartnere mener om dette?

– Det er nok ulike syn på dette. Men jeg håper flertallet i kommunestyret ser dette ansvaret og vil gi våre nye landsmenn få mulighet til å starte livene sine i Norge og i Alta kommune.