Vil tegne et annet bilde av CO2-utslipp

De enorme mengdene med CO2-utslipp over hele verden anses som et stort problem. Nå ønsker man å utnytte utslippet som en ressurs.

Melkøya, desember 2010

Fra LNG-fabrikken på Melkøya i Hammerfest slippes det daglig ut store mengder CO2. Der hilses tanken om å være råstoffleverandør velkommen.

Foto: Allan Klo

– Vi har et prosjekt nå ved Finnfjord Smelteverk som ser på om man kan bruke utslipp til å dyrke alger – som igjen kan brukes som fôr til laks. Så langt viser det veldig gode resultater, sier Kathrine Tveiterås ved Universitetet i Tromsø.

Det var under Barentshavskonferansen i Hammerfest at UiT presenterte prosjektet.

De har ikke begynt prosjekter sammen med oljeindustrien ennå, men Tveiterås mener dette kan være starten på noe nytt for flere industrier, deriblant CO2-utslipp.

– Et nytt bilde tegner seg

– Det kan ligge spennende muligheter i det. Dette er et område vi vet lite om ennå, men som vi må jobbe med å bli kjent med mulighetene i, sier fabrikksjef Unni Fjær ved Statoils LNG-anlegg på Melkøya.

Kathrine Tveiterås

CO2 fra oljeindustrien bør kunne brukes som råstoff til annen industri, sier Kathrine Tveiterås fra UiT.

Foto: Pressefoto / UiT

– Statoil er allerede en leverandør av energi, men denne næringa har store CO2-utslipp. Hvis man kan bruke CO2 som ressurs, og ikke bare anse det som et problem, så tegner det seg et helt annet bilde, sier Kathrine Tveiterås ved UiT.

– Vi har allerede lovende resultater i både Norge og utlandet, men det kan ligge langt fram i tid at vi kan kalle olje- og gassnæringen for en ren råvareleverandør på dette området, sier Tveiterås.

Dyrker alger på Finnfjord

FORSKNING: Ved Finnfjord smelteverk forsker de på å utnytte utslipp til å dyrke alger.

Foto: UiT

– Oljenæringa blir aldri utslippsfri

– All forskning om hvordan vi kan bruke eller lagre CO2 er bra. Dette kan være en fin løsning for enkelte industrier, men det er nok ikke en løsning for oljeindustrien, sier pressekontakt ved miljøorganisasjonen Bellona, Ellen Viseth.

Ellen Viseth

Pressekontakt i Bellona, Ellen Viseth.

Foto: Maya B. Vedeld / Bellona

Hun sier de enorme mengdene CO2-utslipp en oljeplattform produserer, kun kan monnes av lagring.

– Men du får ikke gjort oljenæringen i nærheten av utslippsfri, sier Viseth.

På Melkøya er det så langt ingen konkrete prosjekter som går på å gjøre CO2-utslippene om til noe nyttig. Men fabrikksjefen avviser ikke at det kan skje i framtida.

– Det her er et godt eksempel på at avfall kan bli en ressurs. Det er veldig mye virksomhet i verden som har avslørt akkurat det. Det er veldig spennende, sier Fjær.

Unni Fjær

Unni Fjær i Statoil, sier at dersom de eventuelt har et råstoff som andre vil være interessert i, kan de skape nye muligheter for virksomhet.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK