Kan bli store jaktendringer i Finnmark

For å stramme inn jakta i Finnmark er en rekke forslag nå ute på høring, blant annet om å begrense jegeres jakt med hund. Ikke alle er like glad for det.

Rypejakt

Nå ønsker Finnmarkseiendommen å stramme inn bruken av løse hunder under høstjakta. Det er et av 13 forslag til regelendringer for jakta i Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Tilbakemeldingen fra reindrifta er at hundene er forstyrrende for reinen når de er i samme område. Reinen trekker seg unna. Det er ikke det at hundene jager dem, men de er i området og virker forstyrrende.

Christina Bjørkli til web

Utmarksforvalter Christina Bjørkli i Finnmarkseiendommen, sier de ønsker å regulere bruk av løs hund under småviltjakt i særlige utsatte reinbeiteområder.

Foto: Jan Henrik Hætta

Det sier utmarksforvalter Christina Bjørkli i Finnmarkseiendommen (Fefo). De ønsker å regulere bruk av løs hund under småviltjakt i særlige utsatte reinbeiteområder.

I perioder og områder der reinen har behov for fred.

Tirsdag startet ett av syv folkemøter som skal lufte de 13 forslagene til endringer i jaktforskriftene i Finnmark.

Ett av punktene er nettopp å stramme inn bruk av løs hund i utsatte områder og i begrensede perioder.

Rein

I perioder og områder har reinen behov for fred, og derfor er det nå foreslått en endring i reglene under jakta i Finnmark.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Håp om at det lykkes

Mange reindriftsutøvere hyller forslaget fra Fefo, siden det er en problemstilling de har tatt opp flere ganger.

Aslak J. Eira

Reineier Aslak J. Eira er glad for forslaget om regulering i bruken av hund fra FeFo sin side.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Når det er grunneieren selv som tar initiativ til regulering, har jeg håp om at det skal lykkes, sier reineier Aslak J. Eira.

Han har selv flere ganger opplevd problemer med løse hunder. Rypejakta starter jo samtidig når de skal samle rein for slakting og merking på høsten.

– Da er reinflokken konsentrert i et avgrenset område, samtidig som rypejegeren har løs hund på de samme områdene. Det skaper mye ekstraarbeid, ved at flokkene sprer seg eller at reineiren mister flokken tilbake dit de var før, sier Eira.

Vil ikke ha forbud

Hovedfokuset til FeFo ligger i å styrke en svekket viltbestand. Her kommer det også forslag om man skal regulere finnmarks innbyggere slik tilreisende har blitt regulert.

Nestleder i Alta jeger- og fiskerforening (AJFF) Bernt Suhr, håper FeFo bruker sunn fornuft når de foreslår endringene, og spesielt i å regulere bruken av hund i jakta.

– Jeg håper det ikke blir et forbud mot bruk av hund, sier han.

For Suhr og mange andre jegere er nemlig ikke jakta den samme uten firbeint kompani.

– Hunden er viktig for jegerens mulighet til suksess og ikke minst for å finne skadde dyr, sier han.

Finnmarkseiendommen vurderer flere tiltak før neste jaktsesong.