Vil stoppe utførsel av fisk

SV vil ha slutt på at utlendinger tar med seg fisk hjem fra norske fisketuristanlegg. – Dette er en særnorsk ordning. Ingen andre land praktiserer den, sier Torgeir Knag Fylkesnes, Troms SV's 1. kandidat ved årets stortingsvalg. Han er ikke imot fisketurisme, men sier at ordninga med utførsel av 20 og 10 kilo fisk per person per uke må opphøre.