NRK Meny
Normal

Vil si opp lakseavtale med Finland

– Nå må Norge si opp avtalen med Finland om forvaltning av laksen i Tanaelva, sier ordfører i Tana, Frank Ingilæ.

Tanaelva

LAKSEKRIG: Folk i Tana er ikke fornøyd med hvordan Tanaelven forvaltes på finsk side av grensen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tanaelva regnes for å være verdens viktigste vassdrag for Atlanterhavslaksen, men enkelte forskere frykter nå at villaksstammen kan dø ut.

– Dagens avtale med Finland hindrer fornuftig regulering av fisket, uttalte Ingilæ under NRKs valgdebatt i Tana i går. Han vil derfor presse på for at avtalen skal sies opp.

Landene forvalter i fellesskap 28 mil av den lakserike elven.

– Avtalen hindrer fornuftig regulering av fisket

Ordfører Frank Ingilæ.

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ er frustrert over finsk lakseforvaltning.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Norge deler forvaltningsansvaret for Tanaelva med Finland, og i dag er det Tanavassdragets fiskeforvaltning, eller TF, som har ansvaret for elva på norsk side.

Og ifølge ordfører Frank Ingilæ fra Arbeiderpartiet er ikke dette et spørsmål om hvorvidt det er forskning eller fiskerkunnskap som er riktig, men et spørsmål om nettopp forvaltning.

– Vi har en overenskomst med Finland som hindrer at man kan få til fornuftige reguleringer av fisket, spesielt i grensestrekninga, og dette forplanter seg. Så vi har presset på, at man må få sagt opp denne avtalen så fort som mulig, sier en frustrert Ingilæ.

– Jeg mener at vi er fullt kapable til å sikre villaksen for fremtida i Tana, hvis vi både får gjort noe med avtalen med Finland, og Tanavassdragets fiskeforvaltning får arbeidsro slik at de kan klare å gjøre en god jobb, sier Ingilæ.

Får støtte av Sundtoft

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I dag er også norske myndigheter på sentralt hold lite tilfreds med utviklingen på finsk side. Årsaken er at antallet tilreisende sportsfiskere har økt dramatisk, og ønsker reguleringer av dette fisket. Finnene har gått imot dette.

Nå er forholdet mellom landene tilspisset, skrev NRK Sápmi tidligere i sommer.

I en utredning som Klima- og miljødepartementet sammen med flere andre departement har utarbeidet, kommer det fram at Norge kan si opp avtalen med finnene fra og med 2017, og dermed bestemme over fisket på norsk side.

– Det er imidlertid knyttet usikkerhet til de samlede virkningene, da Finland har uttrykt bekymring for konsekvensene for sin egen forvaltning, ifølge statsråd Tine Sundtoft.

Valgdebatt NRK Finnmark, Tana

Se hele valgdebatten fra Tana her.