Vil sette ut fjellrev i Finnmark

Fjellrev-bestanden i Varanger må reddes ved at man setter ut valper. Det foreslår forskerne i prosjektet Fjellrev i Finnmark. De har konstatert bare en yngling de siste fem somrene. Utsetting av fjellrev har vært vellykket i andre områder, ifølge Miljødirektoratet. De ssiet ti årene er 300 valper fra avlsstasjon satt ut i fjellstrøk lenger sør i landet.