Vil rive grensegjerdet på Storskog

SV vil rive grensegjerdet på Storskog dersom de kommer i regjeringen etter valget på mandag. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø fra Finnmark kritiserer regjeringen for å ha prioritert et gjerde framfor en ny grensestasjon.

Grensegjerdet Storskog

Regjeringens grensegjerde på Storskog var kontroversielt da det ble satt opp i 2016. Kommer SV i regjering vil gjerdet bli fjernet, sier Bergstø.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Dagens grensestasjon mangler grunnleggende fasiliteter og er dimensjonert for et langt lavere antall reisende enn det vi har i dag. Dette vil være viktig i hverdagen, men særlig ved uforutsette hendelser og virkelig stor pågang. Derfor haster det å komme i gang, sier Kirsti Bergstø.

En ny grensestasjon på Storskog, det som er Norges eneste grensepasseringspunkt til Russland, har vært på dagsorden i mange år.

Trafikken over Schengen-grensa i nord har over flere år vært økende, og det utfordrer fasilitetene som i dag råder på Storskog.

Men ny grensestasjon lar likevel vente på seg, noe Bergstø kritiserer regjeringen for.

– Det eneste den her regjeringen har gjort for området her, er å bygge et gjerde. Det gjerdet bør rives, og det vi trenger er en ny grensestasjon med sivilt preg, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø og Gøran Stenseth

Gøran Stenseth, sjef på Storskog grenseovergangssted, viser stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) rundt på Storskog.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Gjerdet skulle bedre sikkerheten

Kritikken haglet da regjeringen besluttet å sette opp det 3,5 meter høye og 200 meter lange grensegjerdet i 2016. Begrunnelsen var å bedre sikkerheten på grensestasjonen.

I løpet av høsten 2015 kom det rundt 5.500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog. Alle disse passeringene skjedde gjennom grensestasjonen.

Etter en periode med få grensepasseringer er trafikken igjen økende. Hittil i år er det foretatt 178.830 grensekryssinger over Storskog.

Bergstø mener regjeringen nå må bevilge de nødvendige midlene til en ny grensestasjon.

Kan ikke love når en ny grensestasjon kommer

Europa-minister og stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (Høyre) avviser kritikken fra Bergstø.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen sier regjeringen ser behovet for en ny grensestasjon, men han kan ikke si når det bevilges penger til dette.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette grensegjerdet har politimesteren bedt om, i tilfelle det skulle komme mange personer på en gang over grensa igjen. Jeg foreslår at Bergstø lytter til politimesteren her, sier Bakke-Jensen.

Han vil i ikke si noe om når regjeringen vil prioritere å bygge en ny grensestasjon på Storskog.

– Vi har gått i gang med å utrede spørsmålet om ny grensestasjon på nytt. Samtidig har vi prioritert penger til redningshelikopter, politihelikopter og et øvingssenter for politiet. Så vi tar ting i prioritert rekkefølge, men vi ser behovet for en ny grensestasjon på Storskog. Jeg kan ikke si når vi kommer til å bevilge penger til dette, sier Bakke-Jensen.