NRK Meny

Vil legge ned Hammerfest Eiendom

Rådmannen i Hammerfest ønsker å legge ned Hammerfest Eiendom, som er et kommunalt foretak. Bakgrunnen er at foretaket ikke har hatt skikkelig økonomisk styring og at det har vært stor utskifting i ledende stillinger. I tillegg har foretaket ikke hatt avtaler som samsvarer med loven om offentlige anskaffelser på flere områder knyttet til nybygg.