Vil legge arktisk beredskapssenter til Horten

– For å være helt ærlig, trodde jeg det var noen som fleipet med meg, sier styreleder i Fiskarlaget Nord.

Øvelse på Svalbard

Bildet er tatt under en øvelse med en tenkt oljelekkasje fra OV «Bøkfjord» på Svalbard i regi av Kystverket i fjor.

Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Kystverket har utarbeidet et handlingsprogram for 2018–2029. I denne planen kommer det fram at de planlegger et beredskapssenter for arktiske forhold.

Et slikt beredskapssenter for ulykker i nordområdene er noe som har vært etterlyst i lang tid i nord.

Under et oljearrangement Honningsvåg i Finnmark, hvor flere av de store oljeselskapene var representert, kom det fram at det nye beredskapssenteret vurderes å bli lagt til Horten.

I handlingsprogrammet står det at anlegget planlegges med en utvidelse med blant annet: "ny hall skal bestå av et mindre basseng blant annet med strand, der arktisk klima kan simuleres".

Og dette kan Kystverkets regiondirektør i Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen, bekrefte.

– Kystverket har sagt at man skal jobbe for å bygge opp oljevernberedskap for Arktis, og at man i den sammenhengen ser på muligheten for å utvide det beredskapssenteret man allerede har i Horten i dag.

Roger Hansen

Styreleder for Fiskarlaget Nord Roger Hansen mener det er rart hvis ikke et Arktis beredskapssenter legges til Nord-Norge.

Foto: Rolf Jakobsen

– Horten ligger ikke i Arktis

Ikke alle mener dette er en god idé.

– For å være helt enig, så stilte jeg spørsmål da jeg hørte det om dette var reelt. Jeg trodde det var noen som fleipet og skulle fyre meg opp, sier styreleder for Fiskarlaget Nord, Roger Hansen.

Han mener det er viktig å få på plass et slikt beredskapssenter, men har liten forståelse for valget av Horten.

– Med respekt å melde, skal man ha en beredskap som er reelt og som heter Arktis beredskapssenter, vel, så ligger ikke Horten i Arktis, sier han.

Han mener det mest naturlige vil være å legge et slikt øvingssenter til kysten av Finnmark.

– Dette er heldigvis bare et forslag. Jeg har forventninger til at gjeldende myndigheter ser at Horten er lang unna de områdene som har utfordringene med beredskap, sier han.

– Men de har i dag allerede et beredskapssenter i Horten. Er det ikke naturlig å utnytte dette?

– Jo, det er alltid viktig, men skal den arktiske oljevernberedskapen ha legitimitet og være reell, må man kunne stille spørsmål til dette.

Kystverket i Horten har Europas beste fasiliteter - for å øve på oljevern. Anlegget kan simulere flere ulike typer olje-utslipp - og i dag var representanter fra alle de nordiske landene på befaring.

I dag finnes det allerede et beredskapssenter for oljevern i Horten. I denne videoen får du et innblikk i hvordan de arbeider og tester utstyr.

Kompetanse

Kystverket bekrefter at kompetanse er en faktor.

– Er det ikke en ide å ha et Arktis beredskapssenter litt nærmere Arktis?

– Nå er dette forslått på bakgrunn av kompetansen som er i Horten i dag, og man vil bygge videre på kompetansen som er etablert. Kystverket som er i Troms og Finnmark kjenner til miljøet som er i Honningsvåg og i nord, så jeg har forståelse for at spørsmålet stilles, sier regiondirektøren i Kystverket.

Kystverket har ikke tidfestet når et slik senter skal være på plass. Handlingsplanen, som har høringsfrist 1. januar 2018, strekker seg over 12 år.