NRK Meny
Normal

Vil ikke utvide tillatelsen til oljeomlasting i Sør-Varanger

Miljødirektoratet vil ikke la Norterminal fortsette med oljeomlasting fra skip til skip i Sør-Varanger etter 1. november. – Useriøst, mener påtroppende ordfører.

Is rundt oljetankere

STRIDENS KJERNE: Ordføreren i Sør-Varanger har full tillit til at Norterminal driver forsvarlig, selv om en av selskapets tankere mistet ankerfestet og drev 600 meter i fjor.

Foto: Hallgeir Henriksen

I Sør-Varanger driver selskapet Norterminal med oljeomlasting fra skip til skip. Denne virksomheten er farlig for miljøet i nærområdet, mener Miljødirektoratet, som har gitt selskapet avslag på søknaden om utvidet tillatelse til omlasting etter 1. november i år.

Det reagerer påtroppende ordfører Rune Rafelsen på. Han mener det er viktig for oljenasjonen Norge å være forutsigbar på oljeomlasting.

– Nå har man holdt på med denne omlastingsproblematikken i Sør-Varanger i 15 år. Man har imidlertid vært totalt uforutsigbar fra norsk side. Hvis man nå på nytt igjen kommer med et signal om at man ikke er i stand til å gjennomføre det, er man ikke seriøs, sier han.

– Risiko med omlastning i mørketiden

Bøkfjorden i Kirkenes er en av landets mest sårbare laksefjorder. Det er en fjord med mye is, der det finnes en rekke sårbare dyrearter i nærheten. Ute i fjorden ligger det svære båter. Noen har fraktet råolje hit fra Russland, andre skal frakte det videre til Europa, men først skal oljen lastes om fra skip til skip.

Det er denne tillatelsen Miljødirektoratet har avslått å utvide for Norterminal utover 1. november. Direktoratet mener at Norterminal burde kunne forankre fartøyene sikkert til land for oljeomlasting.

– Det kan være farlig å laste om fra skip til skip i mørketiden, forklarer seksjonsleder i Miljødirektoratet, Harald Sørby.

Han viser til at en av Norterminals oljetankere under et uvær i fjor høst mista ankerfestet og drev ukontrollert 600 meter.

Bedt departementet om hjelp

Norterminal har klaget på direktoratets avslag, og bedt klima- og miljøministeren om å overstyre Miljødirektoratet. Begrunnelsen er at de ikke bare kan stoppe virksomheten sin ut året – de har kunder.

Rafaelsen mener Miljødirektoratet overdriver risikoen ved å laste om fra skip til skip.

– Jeg har full tillit til det Norterminal gjør. Det omlastes tusen ganger om dagen fra skip til skip over hele verden. Jeg er også veldig glad for at regjeringen så langt har støttet opp om dette. For meg er det helt uforståelig at Miljødirektoratet gjør disse tingene, sier han.

Miljødirektoratet mener blant annet at Sarnesfjorden i Nordkapp hadde vært et bedre sted for Norterminals virksomhet, noe Rafaelsen er sterkt uenig i.

Arbeidsplassene Norterminal har skapt i Sør-Varanger er viktige for kommunen.

– Vi håper at Norterminal skal bygge et landbasert anlegg. Da snakker vi om kapasiteter på hundre millioner. Da vil denne diskusjonen som vi har nå om skip-til-skip-omlasting falle bort. For da vil all omlasting skje fra land, sier Rafaelsen.