Vil ikke utrede farleder

Kystverket avviser å utrede en spesiell innseilingsrute til Ingøy som kunne gitt sikrere ankomst for hurtigbåter. Måsøy kommune mener denne leia, kalt skrapleia, er det eneste alternativet for et nytt fergeleie på Ingøy. Kystverket viser til at denne leia er én av tre farleder i Norge der man ikke har muligheter til å gjøre utbedringer.