Vil ikke ha tariffavtale

Alta Kristne Grunnskole ønsker ikke tariffavtale for sine ansatte. Leder i Utdanningsforbundet i Finnmark, Kari Lium, skriver i en kronikk at flere lærere ved skolen har krevd en tariffavtale og er derfor kritisk til at skolen ikke vil imøtekomme lærernes krav. Skolens styre mener at de blir for låst dersom det innføres en tariffavtale.