NRK Meny

Vil ikke ha de yngste flyktningene

Samtidig som antall flyktningbarn under 15 år som kommer til Norge eksploderer, har kommunene sluttet å ta imot dem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) slår nå alarm. For barna under 15 år er det nå nesten full stopp i bosettingen. I forrige uke kom 42 flyktninger under 15 år til Norge. Samme uke ble ingen barn bosatt.