NRK Meny
Normal

Vil ikke forhandle om industriområdet

Reindrifta i Sør-Varanger er ikke villig til å forhandle om utbygginger på Tømmerneset før konsekvensene er bedre utredet.

Reineier Egil Kalliainen, Pasvik

Reineier Egil Kalliainen (til høyre) ønsker ikke å forhandle om nytt industriområde på Tømmerneset, før konsekvensene av etableringen er bedre utredet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er uaktuelt å forhandle om noe som helst, før konsekvensene av en etablering av et industriområde på Tømmerneset er bedre utredet.

Det sier reindrifta i Sør-Varanger etter at ordfører Cecilie Hansen i går sa partene ville komme til enighet.

– Nå vil vi ikke diskutere noe som helst, sier leder i Reinbeitedistrikt 5A, Egil Kalliainen.

Negativ til utbygging

– Det må utredes i mye større grad enn det er gjort til nå. Konsekvensen for reindrifta er ikke tilstrekkelig belyst, hverken for vårt distrikt eller nabodistriktet. Det mangler en vesentlig del i utredningene. Sik det framstår nå, skal de ha et kaianlegg uten trafikk, sier Egil Kalliainen.

Reindrifta har stilt seg negativ til all utbygging på Tømmerneset, der kommunen og næringslivet vil ha opptil tre havner.

Cecilie Hansen

Ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, har sagt at hun tror det vil gå an å komme til enighet med reindrifta om utbyggingen som er planlagt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Har en god sak

Ordfører Cecilie Hansen har uttrykt optimisme med tanke på å komme til enighet med reineierne, men før konsekvensen er tilstrekkelig utredet er det uaktuelt for reindrifta å gå i noen dialog. Kalliainen mener de er hardt presset fra før med Sydvaranger Gruve.

– Vi mener den belastningen som er påført oss nå er nok, sier han.

Geir Haugen

Geir Johan Haugen (til høyre) er advokat for distriktene 5 A og C som er berørt av utbyggingsplanene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Advokat Geir Johan Haugen har jobbet med mange saker knyttet til reindriftas rettigheter, og representerer de to berørte distriktene 5 A og C. Han mener de har en god sak.

– På grunnlag av den reindriftsutredningen som er gjennomført her og det vi kan anføre, så mener jeg at med reinbeitedistriktet står meget sterkt med basis i folkeretten, sier han.

Legge ned veto

Reinbeitedistriktene kan med stor sannsynlighet legge ned veto mot ytterligere ødeleggelser av beiteområder, mener Geir Johan Haugen. Inngrepene som nå planlegges med tre havneutbygginger er alene så store at de vil føre til vetorett mener Haugen.

– Reindriften står i en ganske unik stilling i norsk rett, i og med at de kan nærmest nedlegge veto mot inngrep hvis disse inngrepene er i strid med folkeretten. Jeg er overbevist om at her er det tale om så store inngrep at terskelen i folkeretten er overskredet med klar margin, sier han.