Vil ikke etterforske politiet

Spesialenheten for politisaker vil foreløpig ikke etterforske om politiet i Finnmark har opptrådt kritikkverdig i saken der Pimsiri Songngam og hennes sønn ble drept mandag.

Politiet får kritikk av både pårørende og Krisesentersekretariatet for ikke å ha fulgt opp kvinnen, da hun få dager før drapet oppsøkte politiet. Det etter å ha vært innom Norasenteret i Kirkenes - Senter mot overgrep og vold.