NRK Meny

Vil ikke bosette flyktninger

Kaoutokeino kommune imøtekommer ikke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning om å ta imot 20 flyktninger i 2016, herav tre enslige mindreårige. Dette begrunnes hovedsaklig med manglende bomuligheter og muligheten for å lære flyktningene samisk. Dette kommer frem i møteprotokollen fra formannskapets innstillingsmøte 1. mars.