Ungdom vil fiske om vinteren – fiskeriministeren sier nei

Norges Kystfiskarlag ønsker å utvide ungdomsfiskeordningen slik at unge får prøve seg som fiskere også på vinterhalvåret. Viktig for rekrutteringen mener fiskarlaget.

Ungdomsfiskere

UNGDOMSFISKE: Emil Hansen (i midten) vurderer en framtid som fisker. Han håper han nå kan få lov til å fiske også om vinteren.

Foto: Privat

I dag kan unge jobbe som fiskere gjennom ungdomsfiskeordningen i sommerhalvåret, men ikke om vinteren.

Emil Hansen (16) har vært med på ungdomsfiskeordningen i Gamvik kommune to sesonger. Han tror flere unge vil velge fiskeryrket om de også fikk prøve seg om vinteren.

– Det er vinter mesteparten av året. Det er også bedre fiske da. Man hadde fått mer innsikt i hvordan det er, sier Hansen som selv vurderer å bli fisker.

Ingen støtte hos Sandberg

I desember skal et nytt lovforslag om å utvide ungdomsfiskeordningen til vinterhalvåret til høring i Stortinget.

Per Sandberg

KRITISK: Fiskeriminister Per Sandberg støtter ikke forslaget om å la ungdom fiske om vinteren. Han mener ordningen fungerer godt slik den er i dag.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Fiskeriminister Per Sandberg er negativ til forslaget. Han mener det vil gi tilsynsmyndighetene ekstra utfordringer i vinterhalvåret, som allerede er en travel sesong for kontroll.

Hansen hadde gjerne fisket om vinteren gjennom ordningen som er foreslått av kystfiskarlaget.

– Både jeg og mange av kompisene mine hadde blitt med på ungdomsfiske om vinteren. Flere hadde blitt fiskere om de kunne blitt med på en slik ordning.

Vil påvirke ungdommers yrkesvalg

Også rådgiver i Norges kystfiskarlag, Bjørnar Kolflaath, tror det er flere ungdommer som ønsker å fiske i vinterhalvåret.

– Det er veldig synd at Per Sandberg ikke ser viktigheten av å endre dette, men det er positivt at det jobbes videre med på Stortinget, sier Kolflaath.

Mange ungdommer ønsker å bruke vinterferien og påskeferien til å være med ut på havet, forteller rådgiveren.

– Man må skape interesse tidlig hos de unge slik at de tar yrkesvalg som gjør at de kommer seg inn i fiskerinæringa.

Stormen Senior

SATSER: William Sagen (22) i Kjøllefjord har investert mange millioner i båt og kvote. Det er et stort behov for flere som han mener Norges kystfiskarlag.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Uten rekruttering dør næringa

I 2009 startet Øyvind Berg opp ungdomsfiskeordningen for sommerhalvåret i Gamvik da fiskeriet i kommunen hadde lav rekruttering.

Øyvind Berg

TRENGER REKRUTTERING: Fisker Øyvind Berg mener fiskeriet dør ut om det ikke rekrutteres flere unge inn i yrket.

Foto: Privat

– Da var næringa forgubbet. Det var et stort problem. Det har forandret seg de tre-fire årene viser tallene, sier Berg.

Å la ungdom fiske om vinteren tror Berg vil gi samme positive effekt som ordningen i sommerhalvåret har hatt til nå.

– Med å la de være med om vinteren vil det også bidra til å øke rekrutteringen.

Selv om den negative trenden han så i 2009 er bremset opp, er det fortsatt behov for at flere unge velger fiske som sitt yrkesvalg.

– Det er alfa omega hvis vi skal bo her oppe. Uten rekruttering dør næringa, sier Berg.