NRK Meny
Normal

Vil ha samisk ambassade i Oslo

Landets største samiske organisasjon og parti på Sametinget, Norske Samers Riksforbund, mener regjeringen og Stortinget overser samene i Norge. Nå ønsker de å komme tettere på makta i Oslo, med en egen ambassade.

Samisk og norsk flagg, Stortinget

Norske Samers Riksforbund mener samene blir oversett i Norge av regjeringen og Stortinget. Derfor kommer de nå til å foreslå for Sametinget at det opprettes en egen ambassade i Oslo, slik at det blir lettere å påvirke viktige avgjørelser.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Vi ser et behov for å komme nærmere regjeringen og Stortinget, sier Beatrice Fløystad, nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR).

I helgen hadde partiet, som også er representert av den nåværende sametingspresidenten på Sametinget, landsmøte i Alta.

Der ble det vedtatt at de ønsker seg en samisk ambassade i Oslo. Målet skal være «politisk tilstedeværelse for å styrke dialogen med sentrale myndigheter».

Hvor ambassaden skal være plassert og hvor mange som skal jobbe der, er foreløpig usikkert. Først skal dette legges fram for Sametinget, som må godkjenne og vedta penger til ambassaden.

– Først må vi bevilge penger til kontorplass i Oslo. Det må være første steget i å etablere en ambassade, sier Fløystad.

Hun åpner for at ambassaden kan få flere roller etter hvert, ved å blant annet være et kontaktpunkt for folk med samiske spørsmål i hovedstaden.

Føler seg oversett

Beatrice Fløystad

Nestleder i NSR, Beatrice Fløystad.

Foto: Márkomeannu

Begrunnelsen for at partiet nå ønsker en egen ambassade, ligger i opplevelsen i å bli ignorert av norske myndigheter, sier nestlederen. Fløystad sier til NRK at de opplever at det skorter på kunnskapen om samiske forhold, og at det ikke gis midler til samiske forhold.

– Vi har for eksempel ikke sett noen reel økning til samiske forhold i statsbudsjettet.

– Men dere har allerede i dag et Sameting. Trenger man en egen ambassade?

– Det er ikke slik at regjeringen eller Stortinget er ofte på besøk på Sametinget. Vi føler regjeringen overser oss og føler de anser oss som om vi bor i et annet land. De kjenner ikke til våre behov, og gjør de det, så gjør dem ikke noe med det, sier nestlederen.

Landsmøte NSR

Landsmøte til NSR var samlet i Alta i helgen, hvor blant annet forslaget om en samisk ambassade ble vedtatt.

Foto: Robin Mortensen

Ser ikke behovet

Frank Bakke-Jensen

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke-Jensen.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Stortingsrepresentant for Høyre og finnmarking, Frank Bakke-Jensen, mener NSR står fritt til å vedta hva de selv måtte ønske.

Men han ser ikke noe behov for dette.

– Nei, Sametinget og samiske parti har veldig god tilgang til Stortinget og Regjeringen. De har en konsultasjonsordning som gjør at de blir hørt i omtrent alle saker, så jeg ser ikke noen gevinst her.

Han mener NSR har som strategi å gjøre seg synlig i mer urbane områder.

– Overser regjeringen og Stortinget samenes behov?

– Nei, overhodet ikke. Men er man misfornøyd med resultatene, kan det være lønnsomt å gå i seg selv. Sametinget under NSR retter seg i større grad mot de store byene og akademiske miljø, og glemmer de samiske områdene. Jeg tror de heller gjør rett i å ettergå eget håndverk, i stedet for å skape et inntrykk av at de ikke blir hørt av det politiske miljøet, sier han.